EMNER

Bøvlet skal væk

Generation efter generation af danskere har i idrætsforeninger og andre foreninger lært grundlæggende værdier, normer og "spilleregler".

Og den danske idrætsmodel er i høj grad båret af frivillighed og glæden ved samvær. Tusindvis af danskere lægger uge efter uge energi og entusiasme i de mange forskelligartede foreninger, der udgør det rige danske foreningsliv. De frivilliges engagement i foreningerne er i første omgang til glæde for foreningen, dens medlemmer og de frivillige selv - men i sidste ende kommer de frivilliges engagement os alle til gode. I Danmark bidrager de frivillige til, at vores børn og unge lærer værdien af at yde en indsats sammen. I foreningerne tager vi ansvar for os selv og hinanden, og vi samarbejder med andre om at nå fælles mål. Det er vigtigt, at der ikke står unødvendige hindringer i vejen for det frivillige arbejde. Regeringen har allerede gjort et stort stykke arbejde for at lette de frivilliges hverdag. I 2002 nedsatte den daværende Kulturminister en arbejdsgruppe, kendt som "Tæskeholdet", der gjorde det nemmere at være frivillig i den organiserede idræt. Det er naturligvis også vigtigt, at de frivillige - både i idrætsforeninger og andre foreningstyper - selv kommer til orde i debatten om, hvordan det kan gøres mere enkelt at lave frivilligt arbejde. Derfor vil regeringen inddrage de frivilliges erfaringer i arbejdet med at sikre enkle og gennemskuelige regler for borgernes kontakt til det offentlige. Regeringen vil lytte til dem, der ved, hvor skoen trykker. Det gør nemlig et samfund stærkere, at dets borgere med liv og sjæl engagerer sig i omverdenen, og vi taber alle, hvis bureaukratiske sten på vejen begrænser eller helt forhindrer frivilligt engagement blandt danskerne. Vi vil gerne gøre hverdagen lettere for de frivillige, og som led i det arbejde etablerer vi en "Væk-med-bøvlet"-postkasse på internettet. Det er vores håb, at borgerne vil sende forslag til regelforenklinger, som kan lette arbejdet for frivillige i foreningslivet. Det må nemlig ikke være sådan, at et system af uhensigtsmæssige regler kommer i vejen for de mennesker, der vil gøre en indsats for sig selv og andre. Fremover vil man på Kulturministeriets hjemmeside (www.kum.dk) kunne sende gode idéer til, hvordan frivilligt arbejde i foreninger kan gøres mindre besværligt. Det vil også være muligt at komme med forenklingsforslag på andre områder, som hører under Kulturministeriet. Alle forslagene vil blive vurderet og efterfølgende indgå i regeringens videre arbejde med at komme bureaukratisk bøvl til livs. Senere i år præsenterer regeringen en "Væk-med-bøvlet"-plan med konkrete forslag til, hvordan borgernes møde med det offentlige kan gøres enklere og mere gnidningsfrit. Her vil Kulturministeriets erfaringer indgå som en naturlig del af planen. Håbet for det nye tiltag på Kulturministeriets hjemmeside er, at så mange borgere som muligt vil gribe chancen for at kvalificere debatten om, hvordan vi undgår unødigt komplekse regler for samspillet mellem borgere og det offentlige. Målet er klart: bøvlet skal væk for de frivillige - til glæde for de frivillige og til gavn for os alle.