Boformers fremtid kan blive afgjort torsdag aften

To forslag står skarpt over for hinanden, når byrådet i Rebild torsdag aften tager stilling til fremtiden for 16 handicappede beboere på to boformer.

Personalet på boformerne her i Støvring og i Terndrup har kritiseret Venstres forslag til en flytning af boformernes 16 beboere. Et forslag som personalet mener vil være ødelæggende for flere af beboerne. Nu afventer de byrådets afgørelse i aften. Fo

Personalet på boformerne her i Støvring og i Terndrup har kritiseret Venstres forslag til en flytning af boformernes 16 beboere. Et forslag som personalet mener vil være ødelæggende for flere af beboerne. Nu afventer de byrådets afgørelse i aften. Fo

De 25 byrådspolitikere i byrådet i Rebild skal i aften tage stilling til, hvordan fremtiden skal se ud for de 16 handicappede beboere på boformerne i Støvring og Terndrup. Forholdene er utidssvarende på de to boformers nuværende adresser. I NORDJYSKE Medier er skillelinjerne blevet trukket kraftigt op mellem to forslag, som byrådet skal tage stilling til. Sundhedsudvalgets forslag Sundhedsudvalget har arbejdet med sagen i flere omgange. På udvalgets møde 8. november blev et flertal bestående af Henrik Christensen (S), Annette Søegaard (SF), Gert Jensen (S) og Thomas Simoni Thomsen (V) enige om at anbefale byrådet at flytte de 16 beboere samlet til Nørager. Rikke Karlsson (DF) tog forbehold og foreslog, at beboerne bliver hvor de er, indtil der er lavet en handicappolitik som beskriver, hvad Rebild Kommune vil på handicapområdet. Den indstilling, som flertallet i sundhedsudvalget nåede til enighed om betyder, at otte til 12 af de nuværende ældreboliger på Nørager Ældrecenter skal bygges om og bygges til, så der kan etableres et samlet botilbud med de nødvendige fællesareler for de 16 beboere. Venstres alternativ Da sagen landede i økonomiudvalget 16. november bragte borgmester Anny Winther (V) et nyt forslag i spil på vegne af sit parti. Venstre mener, at det strider mod sund fornuft, at bygge flere boliger, når der allerede er tomme boliger på ældrecentrene i Rørbæk og Nørager. Borgmesteren mener, at fagligheden i forhold til de 16 handicappede beboere kan sikres ved at flytte dem ind i de tomme boliger i henholdsvis Rørbæk og Nørager. Det hjælper samtidig kommunekassen af med en millionudgift til tomme boliger.