Bog går fra guldfund til missionshuset

Vesthimmerlands Museum er på gade med sin nye årbog

Fortidsminder, arkæologiske guldfund, genetik, nutidskunst, nyere tids samlinger, boligforeninger og et enkelt missionshus bydes der på i bogen.

Fortidsminder, arkæologiske guldfund, genetik, nutidskunst, nyere tids samlinger, boligforeninger og et enkelt missionshus bydes der på i bogen.

AARS:Fortidsminder, arkæologiske guldfund, genetik, nutidskunst, nyere tids samlinger, boligforeninger og et enkelt missionshus. Hvis det er ting der tænder dig, så skynd dig hen for at købe Vesthimmerlands Museums årbog for 2011, der netop er udkommet. Den kan købes for 100 kr., men for dem der er medlemmer af museumsforeningen er den helt gratis. Årbogen 2011 er den tredje bog i rækken af årbøger, som Vesthimmerlands Museum udgiver i eget regi. Den belyser ifølge museumsleder Broder Berg emner fra museets arbejdsmark på tværs af tid og fagområder og fra stenalderen til nutidskunst. Fagligt indledes bogen med en artikel af Simon Kjær, som beretter om restaureringen af jættestuen i Giver, der efter restaureringen kan bryste sig af at være den eneste tilgængelige af sin art i området. Bjarne Henning Nielsen og Morten Axboe fortæller om brakteatfund fra Vesthimmerland og fremlægger dermed for første gang hele fundmaterialet. Genetikken er på spil, når Peter K. A. Jensen udførligt beskriver metode og resultater af de undersøgelser, der skulle påvise genetiske forbindelser mellem nutidens borgere i Vesthimmerland og borgere i de norditalienske alper. Dermed giver der endeligt svar på en undersøgelse, der under stor mediebevågenhed blev gennemført i 2006. Museumsgenstande kommer i fokus i Kim Ørsted Iversens artikel om registreringsprocesser og det store arbejde, der er blevet lagt i at digitalisere og systematisere nyere tids samlingen i løbet af de seneste to år. Bygninger, boliger og byplanlægning er udgangspunkt for Thorkild Nielsens artikel om baggrunden for offentligt støttet boligbyggeri før velfærdsstatens gennembrud. Han peger dermed på spændende perspektiver for kommende undersøgelser og indsamling. Ligeledes i sin spæde start som undersøgelsesområde er missionshusenes historie i Vesthimmerland. Her åbner Broder Berg for emnet med en fortælling om missionshuset i Hornum, der blev nedlagt i 2009. Årbogen er i forvejen rigt illustreret, men rummer også i år en billedfortælling med fotografier stillet til rådighed af privatpersoner og de vesthimmerlandske arkiver. Uden for Vesthimmerlands Museums direkte arbejdsområde ligger artiklen om Peter Max Jakobsens udstillingsprojekt "Efteruddannelse". Projektet blev gennemført i efteråret 2011 og lå med sit konsekvent borgerinddragende koncept i direkte forlængelse af museets centrale målsætninger. - Alt i al byder årbogen på en farverig buket af artikler til inspiration, glæde og vidensdeling, siger museumsleder Broder Berg, der håber, at bogen vil opfylde sit formål og dermed understøtte det arbejde, der til daglig bliver lagt med stort engagement og hjerteblod af museets medarbejdere, frivillige og trofaste støtter. - I fællesskab ønsker vi at arbejde for et selvstændigt og nyskabende Vesthimmerlands Museum, der kan byde på gode oplevelser og viden af høj kvalitet, siger Broder Berg.