EMNER

Bog om kommunen til alle ansatte

Jet­te Sø­ren­sen, dag­ple­jer si­den 1975, er en af bi­drag­yder­ne til ”den Gode His­to­rie”. 
foto: mar­tin dam­gård

Jet­te Sø­ren­sen, dag­ple­jer si­den 1975, er en af bi­drag­yder­ne til ”den Gode His­to­rie”. foto: mar­tin dam­gård

{ FJERRITSLEV: ”Den Gode Historie” er titlen på en lille bog om Fjerritslev Kommunes historie, som alle deltagerne i kommunens afskedsfest i fredags fik overrakt. I disse dage er den også på vej til dem, der ikke var med til festen, oplyser sekretariatschef Hanne Rasmussen, der har redi-geret bogen sammen med kommunaldirektør Jane Hvas. I bogen, som er på 60 sider, fortæller 14 bidragydere små kapitler om markante politi-kere og embedsfolk, om dagligdagen i skoler, dag-pleje, plejehjem, om tilblivelsen af Trekroner Landsbycenter, om valg og forvaltningsarbejde før computerens tid og meget andet, og der er billeder af alle kommunalbestyrelser gennem årene. Det er endnu ikke besluttet, om bogen skal trykkes i flere eksemplarer, så borgerne kan købe et minde om den snart hedengangne kommune.