Bog velkommen

Tifældigvis kom jeg til at læse hr. lektor P.M. Lauritzens indlæg “Mangel på læserbrevskultur” (1.10.). Det var et rent uheld, at jeg ikke bed mærke i forfatterens navn.

Som jeg tidligere har bemærket, finder jeg nemlig fortsat (via stikprøver), at jeg med stort udbytte kan springe P.M.L.’s talrige indlæg over. De vidner først og fremmest om lektorens egen manglende læserbrevskultur og store glæde ved at se sit navn på tryk. Det, jeg her læste, bekræftede mit indtryk af P.M.L.’s skriverier. Men andre har måske udbytte af dem. Det kunne derfor aldrig falde mig ind at klandre Stiftstidende for at bringe dem. P.M.L.’s seneste indlæg var et arrigt angreb på cand. mag. et art. Geoffrey Cains indlæg af kronikstørrelse fra den 29.9. (ikke et egentligt læserbrev, som lektoren skriver). Ved at fremhæve hr. Cains akademiske grader ikke færre end fire gange vil P.M.L. vel understrege, at han mener, at hr. Cains indlæg ikke er af akademiske standard. Ja, definitionerne skulle nok have været noget skarpere, hvis hr. Cains indlæg havde været ment som en akademisk afhandling. Men de passer udmærket til en aviskronik, der skal kunne læses af den oplyste almenhed uden at samme almenhed gaber kæberne af led i diskussioner om akademiske petitesser. Men P.M.L. kan af gode grunde ikke påvise faktuelle fejl i den tekst, han kritiserer så voldsomt. Og hovedkonklusionen, at europæisk kultur er langt at foretrække for den arabisk/islamiske, kan der ikke rokkes ved. Araberne har ikke bidraget med stort andet end deres dødsforagtende tapperhed i krig med deraf følgende imperiedannelser. Disse betød så iøvrigt at betydelige dele af oldtidens græsk-romerske europæiske kultur og videnskab overlevede den såkaldt “mørke middelalder”. Det skylder vi araberne tak for, selv om de selv kun har bidraget meget lidt. Det er godt at få det understreget og begrundet af en mand med hr. cand. mag. et art. Geoffrey Cains indsigt i disse emner. Og det skylder vi hr. Cain og Nordjyske Stiftstidende tak for. Skulle hr. Cain få tid til at skrive den bog, P.M.L. efterlyser, ville det være velkomment.

Forsiden