Bogbus ikke så dårlig endda

Udlånet er ikke faldet drastisk i byer, hvor biblioteksfilialer er lukket

Erfaringerne med bogbusbetjening i Snedsted, Nors og Vesløs er bedre end forventet. Det afgørende for udlånet fra bussen er, at den kommer sidst på eftermiddagen, hvor de fleste borgere har fri og dermed mulighed for at låne bøger, film og musik. Arkivfoto

Erfaringerne med bogbusbetjening i Snedsted, Nors og Vesløs er bedre end forventet. Det afgørende for udlånet fra bussen er, at den kommer sidst på eftermiddagen, hvor de fleste borgere har fri og dermed mulighed for at låne bøger, film og musik. Arkivfoto

Thisted Byråds børne-, familie- og kulturudvalg foreslår, at alle biblioteksfilialer undtagen Hurup og Hanstholm lukkes næste år og erstattes af bogbus-betjening som et led i en besparelse på budgettet. Det er kun tre år siden, at Thisted Byråd besluttede at nedlægge tre filialer af Thisted Bibliotek - nemlig i Nors, Snedsted og Vesløs. Thisted Dagblad har spurgt vicestadsbibliotekar Vibeke Lose, hvordan det er gået med udlånet disse steder, efter at seks-otte ugentlige åbningstimer er erstattet af en bogbus, der holder to timer hvert sted. - Selvfølgelig har der været et fald i udlånet men ikke forholdsvis så meget som vi kunne have forventet i forhold til den begrænsede tid, siger Vibeke Lose. I Snedsted har udlånet fra bogbussen faktisk været oppe i nærheden af udlånet fra filialen - i en tid, hvor udlånet generelt er stigende. - Det afgørende for, om det går godt, er, hvor bussen står og på hvilke tider den kommer, siger Vibeke Lose. Bogbussen holder midt i Snedsted, hvorimod filialen var at finde på skolen. I Frøstrup har borgerne ligefrem efterspurgt besøg af bogbussen fra Thisted Bibliotek, eftersom biblioteksfilialen på plejehjemmet har været totalt lukket det seneste års tid på grund af ombygning. Efterlyser bogbus - Bogbussen kunne lige så godt have kørt denne her vej forbi. De, der ikke er mobile, har ikke haft en jordisk chance for at låne bøger i et år, siger Gunnar Nielsen, forhenværende skolebibliotekar på Tømmerby-Lild Skole. Han er kritisk overfor byrådspolitikernes evige nedprioritering af de tyndt befolkede områder - og mindes dengang for syv-otte år siden, da kommunebibliotekets filial i Frøstrup var en del af skolebiblioteket, hvilket betød lang åbningstid hver dag. - Der sker en udsultning af det kulturelle liv herude, siger Gunnar Nielsen. I det aktuelle forslag om at nedlægge biblioteksfilialer figurerer Tømmerby og Klitmøller med hver en times åbningstid samt Bedsted, Koldby og Vestervig med hver seks timers ugentlig åbningstid. Børne-, familie- og kulturudvalget har i øvrigt besluttet at udskyde beslutningen om at oprette et kombineret folke- og skolebibliotek i Vestervig til sit næste møde.