Biblioteker

Bogbus-køreplan revideres grundigt

SÆBY:Fra årsskiftet gennemfører Sæby Kommunes Bibliotek en grundig revision af bogbussens køreplan. De tre ugentlige ruter er lagt om. Samtidig etableres der er en ny bogbus-holdeplads i Hugdrup, som bogbussen fremover vil besøge i en halv time hver torsdag eftermiddag i forbindelse med dens ophold ved det tidligere mejeri i den lille landsby. For at finde en halv time til den nye holdeplads i Hugdrup, reduceres bogbussens samlede holdetid i Dybvad samtidig. Det indebærer, at det i det nye år på bogbussens tre holdepladser i Dybvad ugentligt kan lånes bøger med mere i samlet to timer og et kvarter. - Ændringerne er også et forsøg på at indrette både holdetider- og steder efter lånernes ønsker, oplyser overbibliotekar Mette Caspersen, Sæby. - Især er børn flittige brugere af bogbussen. Og i takt med ændringerne i børnetallet og børnenes alder forandres også behovet for bogbussen, så det er der taget hensyn til i forbindelse med revisionen af bogbussens køreplan for det nye år.