Bogbus - landsbyers livsnerve

Tilskud til projekt med mobile biblioteker.

Det gode liv støttes i landområderne i Brønderslev kommune. Nyt stort samarbejdsprojekt omkring udvikling af det nærværende bibliotek i landdistrikterne med mobile biblioteker - bogbusser. Styrelsen for Bibliotek og Medier har netop bevilliget støtte til et tværkommunalt udviklingsprojekt omkring mobile biblioteker. Projektet er et bredt samarbejdsprojekt mellem en række biblioteker og private partnere, der vil udvikle modeller og nye anvendelsesmuligheder i landområder, hvor bogbussen for mange borgere er det lokale bibliotekstilbud. Bibliotekschef Bente Kristoffersen skriver i en pressemeddelelse: - Det er med stor glæde og store forventninger at vi sammen med fem andre kommuner igangsætter et udviklingsprojekt omkring de mobile biblioteker. Mange kommuner er netop nu optaget af, hvordan der skabes bosætning og trivsel i landdistrikterne. Jeg håber at projektet vil vise nye veje og nye muligheder i forhold til hvordan mobile biblioteker kan bidrage til det gode liv i landdistrikterne. Samarbejdsparterne i projektet repræsenterer 6 kommuners biblioteker med ca. 170.000 borgere, som bor i landdistrikterne i Danmark; Brønderslev Bibliotek, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Skive Bibliotek, Vordingborg Bibliotekerne, Aabenraa Bibliotekerne. "Det er både aktuelt og relevant at udvikle modeller i relation til bogbussernes funktion i forhold til moderne biblioteksbetjening og se på nye anvendelsesmuligheder i landområderne, hvor bogbussen for mange borgere er det reelle bibliotekstilbud i lokalsamfundet, hedder det i Styrelsen for Bibliotek og Mediers begrundelse for at støtte projektet omkring udvikling af den fleksible biblioteksbetjening. Projektets samlede budget er på én million kr. i 2011". Alle deltagende biblioteker har i dag bogbusser og alle vil i projektperioden hver på sin måde arbejde med udviklingen heraf. En vigtig del af projektet er den systematiske videndeling blandt de deltagende biblioteker, men det er meningen at alle biblioteker i hele landet kan drage nytte af projektets resultater. Følgende elementer indgår i projektplanen: - At skabe relationer i lokalområderne - At arbejde for partnerskaber - At inddrage frivillige - At betjene arbejdspladser - At udvikle booking af bogbussen - Med dette samarbejdsprojekt vil vi samle erfaringer og derudfra skabe nye innovative bibliotekstilbud i samspil med borgerne og dermed skabe et fælles ejerskab for den rolle folkebibliotekerne kan spille i landdistrikterne fremover, slutter Bente Kristoffersen.