Bogbussen på charmeoffensiv

Borgerforeningens formand hilser bogbussen velkommen til Klokkerholm

Bog­bus­sen har tid­li­ge­re be­søgt Klok­ker­holm Sko­le. Søn­dag holdt den for­an hal­len, så by­ens bor­ge­re kun­ne kig­ge in­den­for og se, hvad de får i ste­det for bib­lio­teks­fi­lia­len. Ar­kiv­fo­to

Bog­bus­sen har tid­li­ge­re be­søgt Klok­ker­holm Sko­le. Søn­dag holdt den for­an hal­len, så by­ens bor­ge­re kun­ne kig­ge in­den­for og se, hvad de får i ste­det for bib­lio­teks­fi­lia­len. Ar­kiv­fo­to

KLOKKERHOLM:I forbindelse med det store julearrangement i Klokkerholm Hallen søndag, havde arrangørerne booket et besøg af kommunens bogbussen for at præsentere det rullende bibliotek for borgerne. Og rigtig mange borgere benyttede lejligheden til at kigge indenfor i bussen, der holdt foran hallens hovedindgang. I bussen tog biblioteksleder Bente Kristoffersen imod samme med to lokale byrådsmedlemmer, Carsten Jespersgaard og Steen Christensen. - Da vi bestilte bogbussen til at komme herud, anede vi ikke om biblioteksfilialerne skulle nedlægges. Men vi ville gerne vide, hvad bogbussen var, så folk kunne forholde sig til det, siger formand for borgerforeningen Carsten Pedersen. - Nu er det så bestemt, at vi skal have bogbussen to gange om ugen, og dem jeg har snakket med synes, det er i orden, tilføjer Carsten Pedersen. Formanden tager også selv vel imod beslutningen. - I dag har vores filial åbent tirsdag eftermiddag, og mange kan ikke nå at komme på biblioteket efter arbejdstid. Nu får vi besøg af bogbussen to gange om ugen - en gang om aftenen og en gang om formiddagen. Og de små byer har mulighed for at bruge Book en bogbus. Jeg synes, det er fint, tilføjer Carsten Pedersen Biblioteksleder og politikere i bogbussen oplevede en stor interesse for bogbussens tilbud. Og borgerne spurgte blandt andet om definitionen på brugervenlige tidspunkter. Bente Kristoffersen kunne svare, at bussen kommer én formiddag om ugen og én aften om ugen. Under NORDJYSKES besøg i bussen tilkendegav den lokale byrådspolitiker, Steen Christensen, at han ikke er fornøjet med, at filialen lukker: - Da jeg gik i skole her, havde vi bibliotekerne samlet, og jeg forstår ikke, hvorfor folkebiblioteker og skolebiblioteker ikke kan være samlet i dag. Så har du større udvalg af bøger og bedre åbningstider. - Bogbussen er et godt supplement. Men jeg er imod, at man nedlægger filialerne. Jeg mener, det er en serviceforringelse. Der er ikke samme antal bøger i bussen, sagde Steen Christensen og tilføjede, at han er spændt på at se den brugervenlige bogbuskøreplan. - Det bibliotek, der er i Klokkerholm har åbent én dag om ugen. Og de bøger der er her i bussen er nyere end dem, der står på de små filialer, lød modargumentet fra Bente Kristoffersen. Hun oplyste, at biblioteket er i gang med at lægge køreplanen for bogbussen, og hun forventer, at bogbussen vil rulle i hele den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune i begyndelsen af februar.