Frederikshavn

B&U fordelte 1,3 mio. kroner

Politisk uenighed om prioritering

FREDERIKSHAVN:Af et samlet budget på cirka 340 mio. kroner forventer B&U-udvalget at have et disponibelt beløb på 1,3 mio. ved årets udgang. Derfor besluttede et flertal af udvalget, Socialdemokraterne og SF, at afsætte penge til en række presserende projekter. Kaj Bundvad Fritidshjem får en halv mio. kr. til at lukke et hul i budgettet, som er opstået blandt andet på grund af mange langtidssygemeldte. Desuden afsættes cirka 300.000 kr. til ombygning af Spiren til aldersintegreret institution. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel får penge til etableringsudgifter, ligesom der afsættes penge til en knallertbane til Ungdomsskolen, et alrum i Vuggestuen Storkereden og forbedret ventilation i Mariehønen. Venstre-medlemmerne i udvalget ønskede at afvente forhandlingerne om kommunens budget. - Det synes vi, ville være mest fornuftigt. Der skal måske spares andre steder, så vi skal ud i en prioritering under alle omstændigheder, siger Jørgen Steengaard (V), der foreslog at pengene blev lagt i en udviklingspulje.