B&U's sparekatalog

Skolevæsen 14. september 2002 08:00

På B&U-området er der i spareforslaget forslag til nedskæringer for i alt 9,5 mio. kr. Blandt sparemulighederne er: Nedlæggelse af Solsikken, en institution for handicappede ved Munkebakkeskolen. Afskedigelse af SSP-konsulent. Sløjfning af udvidet åbningstid i børnehaver. Nedlæggelse af legestuer. Ferielukning i daginstitutioner. Nedsættelse af dagplejens børnetal. Ændret skolestruktur: nedlæggelse af overbygningerne på alle skoler i oplandet. Efter 7. klasse sendes børnene til Frederikshavn. Desuden foreslås nedskæringer i SFOernes beskæftigelseskonti, personalets videreuddannelsesmuligheder, nedlæggelse af legestuer mm.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...