Bogudgivelse i Lyngså

Einar Frederiksen er medforfatter på bogen.Arkivfoto

Einar Frederiksen er medforfatter på bogen.Arkivfoto

LYNGSÅ:Kulturhuset Værestedet i Lyngså danner ramme om en bogudgivelse, der finder sted fredag 13. juni. Det er Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn, der udgiver bogen "Handel og virke i Lyngså". Bogens forfattere er Nina Olsen, Ole Christensen og Einar Frederiksen. Ingen af de tre forfattere er indfødte Lyngsåboere. Nina Olsen bor i Sæby, mens Ole Christensen og Einar Frederiksen har boet i Lyngså i mange år, men er begge tilflyttere. Alle tre forfattere er kendte personer inden for lokalhistorien. Nina Olsen, der er formand for Saltlandets historiske forening for Sæby og omegn, har et indgående kendskab til Sørå og omegn, og har skrevet en artikel der hedder "Fra fæstebonde til selvejer på gården Sørågård". En anden artikel fra Nina Olsens hånd er om den kendte gamle urmagerslægt Koch i Lyngså. Her handler det om urmagerfamilien i 1700-1800 tallet. Formand for Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn, Ole Christensen, skriver blant andet om den gamle købmandsgård og mejeriet Heimdal. Mens købmandsgården stadig fungerer i bedste velgående, i Lyngsås midtby, blev mejeriet Heimdal nedlagt omkring 1960erne. Einar Frederiksen, der er kendt som mangeårigt sognerådsmedlem i den gamle Albæk Kommune, senere som byrådsmedlem i Sæby Kommune, er kasserer i Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn, har skrevet om gården Nørgård og om gården Storskoven i Albæk, der er meget bedre kendt under navnet Skoven. Ud over de nævnte artikler er der masser af lokalt læsestof, der er både interessant og oplysende om lokalhistorien. Bogen udgives i 600 eksemplarer.