Mariagerfjord

bok­se­stæv­ne i had­sund

[ Dren­ge 42 kg: Kris Jen­sen, Hvid­ov­re, vin­der 3-2 over Kris­tof­fer Pe­der­sen, Du­rup. [ Dren­ge 46 kg: Casp­er Pe­der­sen, Had­sund, vin­der 5-0 over To­bi­as Fønss, År­hus ABK. [ Dren­ge 57 kg: Ja­cob Chri­sten­sen, Had­sund, vin­der før tid over Chri­sti­an Ras­mus­sen, Hin­nerup. [ Ung­dom 44 kg: Sa­man Faily, Angered, vin­der 5-0 over Ma­thias Thulst­rup, Had­sund. [ Ung­dom 66 kg: Pe­ter Jør­gen­sen, Had­sund, vin­der før tid over An­dre­as Kris­ten­sen, Ny­kø­bing. [ Ung­dom, 70 kg: Mik­kel Pe­der­sen, Du­rup vin­der 4-1 over Jens Jo­han Pe­der­sen, Had­sund. [ Ung­dom 70 kg: Ignas Zokaitis, Had­sund, vin­der før tid over Joa­kim Rø­mer, Hil­le­rød. [ Ju­ni­or 64 kg: Ali Ab­dul­lah, Had­sund, vin­der 5-0 over Mar­tin Naund­rup, Hin­nerup. [ Se­nior 60 kg: Noa Ntuve, Angered, vin­der 5-0 over Stef­fen Es­kild­sen, Du­rup. [ Se­nior 64 kg: Jahova Ntuve, Angered, vin­der 5-0 over Pat­rick Badegård, Hvid­ov­re. [ Se­nior 69 kg: Ah­med War­dak, Jæ­gers­pris, vin­der 5-0 over Da­vid Gluschencko, Ny­kø­bing. [ Se­nior 69 kg: Car­sten Ham­mer Sø­ren­sen, Ho­bro, vin­der 3-0 over Ar­bi Abbaev, Ny­kø­bing.