EMNER

Boldklub venter stadig på tilskud

V. Hjermitslev Boldklub vil ikke have særbehandling, siger formand

V HJERMITSLEV: Hvis bare politikere og embedsmænd ville sætte sig ned og diskutere sagen, var det være noget lettere at vurdere, hvor meget V. Hjermitslev Boldklub bør have i tilskud. Det mener VHB-formand Torben Sørensen, efter at foreningen ikke har fået imødekommet en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om et lokaletilskud på 110.000 kr. Udvalget har i stedet anmodet boldklubben om at fremsende et forslag til lejekontrakt, hvoraf det fremgår, hvad VHB lejer og hvad lejeprisen er pr. time eller pr. kvadratmeter. Samtidig slår udvalget fast, at boldklubben ikke skal forvente at få tilskud, før budget 2004 er udarbejdet. VHB har søgt om tilskud i forbindelse med, at foreningen vil tage de nye faciliteter i Forenings- og kulturhuset Lunden i brug i efteråret. Det ansøgte beløb er omkring 25.000 kr. større end det tilskud, som foreningen plejer at modtage fra kommunen, men det kan ikke overraske nogen, at udgifterne stiger, når der er bygget et nyt hus, mener Torben Sørensen. Da Saltum IF og Jetsmark IF byggede nye klubhuse, steg udgifterne også, så der er altså ikke tale om, at boldklubben vil have særbehandling, påpeger formanden. Han mener, at et tilskud på 110.000 kr. langt fra er urimeligt. Hvis man havde undladt at bygge Forenings- og kulturhuset Lunden, skulle man i stedet have bygget et nyt klubhus til boldklubben, og så ville der blive tale om en tilsvarende stigning i udgifterne. - Der er ikke tale om tal, vi bare har tryllet frem, siger formanden. Hvis boldklubben ikke får det ansøgte beløb, kommer der til at mangle penge på Lundens driftsbudget, hvor der netop er budgetteret med en indtægt på 110.000 kr. fra udlejning af lokaler til boldklubben. Torben Sørensen er efterhånden træt af, at sagen om tilskud har kørt frem og tilbage mellem børne- og kulturudvalget og folkeoplysningsudvalget, uden at boldklubben har fået et tilfredsstillende svar. Torben Sørensen håber derfor, at det kan lade sig gøre at samle medlemmer af de to udvalg og repræsentanter fra foreningen, så sagen kan blive drøftet. Det hjælper åbenbart intet at blive ved med at sende oplysninger til kommunen, understreger han.