Bolig- foreninger forbyder slanger

AALBORG:Samtidig med at det ved lov er blevet tilladt at holde visse ufarlige slangearter, garderer mange boligforeninger sig imod naboer med interesse for de eksotiske dyr. Flere boligforeningsafdelinger indfører husordener, der direkte forbyder beboerne at holde slanger og krybdyr. - Forbud mod slanger og krybdyr har været indføjet i husordener i mange år, men det er klart, at det vil ske i endnu højere grad nu, hvor det er blevet lovligt at holde visse slanger, siger sektretariatskleder Kirsten Hansen fra Boligkontoret i Aalborg, der er et administrativt fællesskab for fem almene boligorganisationer. - Det er beboernes eneste mulighed for at gardere sig imod naboer med slanger, og det er helt lovligt, når det står i en husorden. På samme måde kan man forbyde beboerne at holde hund, siger Kirsten Hansen. Hvis en beboer ikke retter sig efter husordenen og anskaffer sig en slange alligevel, er det en misligeholdelse af husordenen, som i sidste ende kan føre til en opsigelse af lejemålet. - Men inden da, får vedkommende en advarsel. Hvis det så ikke hjælper, kan det ende med en opsigelse, siger sekretariatslederen, som dog ikke har kendskab til sager, hvor det er kommet så vidt. Hun understreger, at det er op til de enkelte boligafdelinger at vedtage en husorden, der forbyder slanger og krybdyr. Det er ikke noget, som boligforeningers ledelse blander sig i.