Bolig og erhverv hører sammen

FJERRITSLEV:Ejeren af en kombineret erhvervs- og boligareal på Mågevej modtager et nej til ønsket om at kunne udstykke grundarealet på en bolig- og en erhvervsdel. - Vi har set på ansøgningen, og udvalget vælger at sige nej. Der er kun få steder i Fjerritslev kommune, hvor det er muligt at blande let industri og værksted med boliger. Udvalget ønsker at fastholde et varieret udbud af erhvervsarealer til forskellige typer af erhverv. Derfor siger vi nej, fortæller udvalgsformand Jørgen Eriksen (V). Ejeren på Mågevej har til hensigt at opkøbe jordarealer fra nabogrundene for at kune udvide eget grundstykke. Her udlejes erhvervsdelen til en person, der har overtaget ejerens tidligere virksomhed. Lokalplanen fastlægger, at boliger i området skal bruges af en person med tilknytning til virksomheden. Det kan eksempelvis være indehaver, bestyrer eller portner.