Bolig- politik er asocial

EMNER 1. december 2002 07:00

VK-IDEOLOGI: De borgerlige partier har altid haft et horn i siden på det offentligt støttede boligbyggeri. De har ment, at boligmarkedet skulle være frit og ureguleret. Der er derfor tradition for, at de borgerlige partier stemmer imod støtte til familie- ældre- og ungdomsboliger, hvad enten støtten gives centralt fra staten i forbindelse med en finanslov eller lokalt i kommunerne. Det er fx årsagen til, at visse nordsjællandske kommuner med mange års konservativt eller Venstre styre stort set ingen almennyttige boliger har. Nu, hvor det borgerlige Danmark har fået flertal i Folketinget til at gøre, som de vil, er det åbenbart ikke længere nok at nedprioritere eller helt undlade bevillinger til almennyttige boliger. Nu skal de eksisterende almennyttige boliger sælges på det private marked. De skal slettes fra landkortet. Missionen virker på mange måder som en ideologisk vendetta mod den danske boligbevægelse, som regeringspartierne længe har kritiseret for at være for socialdemokratisk domineret. Inspirationen til forslaget er tydeligvis hentet fra 80'ernes England, hvor offentligt ejede familieboliger i Margaret Thatchers regeringstid blev solgt på det private marked. I England er erfaringerne fra denne liberalistiske boligpolitik imidlertid overordentlig dårlig. Det var nemlig ikke dem, der allerede boede i disse boliger, der købte dem, når de blev sat til salg. Det havde de nemlig slet ikke råd til. I stedet blev boligerne opkøbt af boligspekulanter med dyrere udleje for øje. I disse år faldt kvaliteten af boligmassen drastisk på grund af ringe vedligeholdelse fra de private ejeres side. Men værre endnu, antallet af hjemløse steg markant. Mange havde nemlig ikke råd til at leje en bolig på de nye private vilkår. Englands nuværende socialdemokratiske regering knokler derfor stadig med at rette op på de problemer, der blev skabt af Margaret Thatcher i 80erne. Set i dette lys kommer den netop offentliggjorte undersøgelse fra Socialforsknings Instituttet (SFI) ikke som nogen overraskelse. Her er konklusionen nemlig, at regeringens forslag om boligsalg vil ramme de svageste borgere i Danmark hårdt. I undersøgelsen hedder det, at boligkøen vil blive voldsomt længere, hvis regeringen gør alvor af sine planer. Situationen er kort fortalt den, at regeringen med sit forslag vil sende de boligsøgende, som i dag får alment tag over hovedet, ud på det dyre private ejendomsmarked, hvilket de ganske enkelt ikke har råd til. Alternativet er, at de ingen eller en meget ringe bolig får. Derfor bør regeringen stoppe op og tænke konstruktivt og socialt frem for rent ideologisk. Skal de almene boliger overhovedet sælges, skal det efter min mening kun ske i et begrænset omfang for at sikre en socialt set "bredere beboersammensætning" i visse almene boligområder. I Danmark skal alle nemlig fortsat have krav på en ordentlig og betalelig bolig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...