Arbejdsløshed

Boligbalance tæt på ubalance

FREDERIKSHAVN:Mens resten af landets arbejdsløshedskasser kan melde om stigende arbejdsløshed blandt håndværkere, så er situationen anderledes i hele Nordjylland. Her bygges der af hjertets lyst - og Frederikshavn er en af de byer, der for alvor har gang i cement, mursten og forskallingsbrædder. Næppe har der tidligere i byens købstadshistorie været så mange nye bolighjul i gang samtidigt, og set med de positive briller giver boligbyggeriet kommunen et løft i standard, som vil kunne understøtte interesse for at flytte til byen. Men byggeriet har også en anden side - nemlig den, at byggeriet sker samtidig med, at Frederikshavn har en netto-fraflytning. Vi får flere boliger til de færre, der bliver i Frederikshavn. Det sætter nogle af de ældre og store boligselskabs-afdelinger under pres. Indtil videre er det ikke mindst Hånbækbebyggelsen, der kan melde om lejeledighed af en vis størrelse - og det sker inden der er opnået fuld effekt af de nye byggerier. Vi mangler stadig indflytningen i 45's Midtpunktlejligheder, og den private udlejer, der har købt plejehjemmets østfløj for at omskabe den til attraktive lejemål, er heller ikke gået i gang endnu. Derfor er det givet, at presset bliver endnu større på blandt andet Hånbækbebyggelsen det kommende år. Stor ledighed på udlejningsmarkedet åbner Frederikshavn for tilflytning af sociale klienter fra andre kommuner - og den trafik er allerede indledt. Fortsætter tilvæksten af nye sociale klienter indrejst fra nabokommunerne så vil det ganske enkelt slå bunden ud af kommuneøkonomien - en virkelighed små landkommuner tidligere har lidt under og som flere steder i landet har ført til at kommuner har været meget håndfaste i deres bestræbelser på at nedlægge lejligheder for dermed at mindske tilstrømningen. Det gælder privatudlejning såvel som udlejning via boligselskaber. En af de private udlejere, der har været i medierne søgelys, er Låsby-Svendsen, som har opkøbt mange meget billige småejendomme for derefter at udleje boligerne. Indtil videre har prisdannelsen i Frederikshavn Kommune ikke været attraktiv nok for sådanne aktiviteter, men prissætningen er på grund af de mange nye lejligheder også under pres - eller ændring. Det giver sig målbart udslag i at de dyre huse er blevet meget billigere og de billige huse lidt billigere. Derfor er det vigtigt at den store boligkabalen kan følges op af erhvervsmæssige initiativer, der giver grobund for arbejdspladser. Her er der mange bolde i luften, og nogle af dem skal gribes, hvis boligbalancen skal kunne fastholdes i balance. Det er en dans på en knivsæg, og derfor kræves dygtighed og en stor portion held i sprøjten i det kommende år. At finde boligbalancens fikspunkt er nemlig helt afgørende for kommunens fortsatte udvikling.