Boligdirektør vil sælge ejendomme

Direktøren i Nørresundby Boligselskab ønsker friere tøjler

NØRRESUNDBY:Store offentligt støttede boligbyggerier, der har været udbudt i licitation, er som regel dyrere end projekter, hvor der blot er indgået en aftale med et byggefirma. Den erfaring har direktøren i Nørresundby Boligselskab, Sigvart Sigvartsen, gjort. Han slår til lyd for, at boligselskaberne får friere tøjler med det mål helt at løsrive sig fra statslig og kommunal medfinansiering. Nørresundby Boligselskab er selv gået i spidsen ved som et af de første boligselskaber i landet at opføre et ustøttet byggeri på Lindholm Brygge i Lindholm. Boligselskabet har yderligere to ustøttede projekter på beddingen, og andre almennyttige boligforeninger i byen har fået lyst til at gå samme vej. Men står det til Sigvart Sigvartsen, der også er socialdemokratisk byrådsmedlem, bør boligforeninger have lov til at købe, bygge og sælge på samme vilkår som private investorer. Eksempelvis har Nørresundby Boligselskab et boligkompleks med 113 lejligheder i Skt. Pedersgade og Bryggergade i Nørresundby, som Sigvart Sigvartsen godt kunne tænke sig at sælge og derved få råd til investeringer i nye byggerier. Det kostede 6,4 millioner kroner at opføre ejendommen for 40 år siden. Et salg i dag ville sandsynligvis kunne indbringe 50-60 millioner kroner. Fortjenesten forestiller Sigvart Sigvartsen fordelt med nogle millioner til lejerne, som så frit kunne vælge at blive boende eller flytte, og boligforeningen. - Hvis vi fik mulighed for at sælge, havde vi jo råd til at investere i nye byggerier, og så kunne vi helt undvære støtten fra stat og kommune. Det ville give os langt bedre muligheder for at indrette os efter markedskræfterne på boligmarkedet, hvilket jeg mener vil være en fordel for alle parter. Billigere og bedre Sigvart Sigvartsen er overbevist om, at han kan bygge billigere boliger af god kvalitet, hvis han får frie tøjler. - Det byggeri, som entreprenørfirmaet KPC i øjeblikket opfører for os på Lindholm Brygge, er vel mellem 1000 og 2000 billigere pr. kvadratmeter, end hvis det havde været i offentligt udbud, vurderer boligdirektøren. Efter hans mening er der flere årsager til, at byggerier som regel bliver dyrere, når de er ude i offentlig licitation, hvilket er et krav når der er tale om offentligt støttet byggeri. - For det første er der forskel på, om det er byggefirmaet eller bygherren, som kommer med projektet. Byggefirmaet kan gøre det billigere, hvis det bruger nogle af sine egne standardløsninger. - Dernæst koster det jo også at udregne tilbud, og virksomhederne skal jo også have dækket omkostningerne ved de licitationer, som de ikke vinder. - Desuden koster selv den mindste ændring i forhold til tegningerne meget dyrt, når en byggeopgave har været ude i offentlig licitation, konstaterer Sigvart Sigvartsen. Boligselskabet har også temmelig store udgifter i forbindelse med en licitation. - For eksempel har vi haft projekter, hvor alene trykningen af tegninger har kostet op mod 5000 kroner pr. lejlighed. Hver enkelt tilbudsgiver skal jo have et sæt tegninger. Nørresundby Boligselskab har dog reduceret udgiften til mangfoldiggørelse af tegningerne til omkring en tredjedel ved at flytte trykningen til Århus, ligesom tegningerne i stadig flere tilfælde bliver fremstillet på cd-rom. Men uanset om tegningerne er blevet en del billigere, vil licitationsbyggeri efter Sigvart Sigvartsens mening fortsat som regel være dyrere, end hvis boligselskabet selv finder ud af at indgå aftale med et byggefirma. - Hvis vi fik lov til at sælge ejendomme og indgå aftaler om byggeri, vil huslejen blive nogenlunde den samme som i støttet byggeri. Sigvart Sigvartsen er sikker på, at boligforeningernes bestyrelser nok skal sørge for, at byggeriet bliver kvalitet til lavest mulige pris. Nørresundby Boligselskab har allerede fået en del henvendelser fra andre boligforeninger rundt om i landet, der er interesseret i at bygge boliger uden offentlig støtte, ligesom det sker på Lindholm Brygge. Det viser efter Sigvart Sigvartsen mening, at der er grøde i den danske boligbevægelse, og at flere boligforeninger har lyst til større frihed.