Boligejerne betaler en milliard mere i ejendomsskat i 2018

De danske ejendomsejere betalte små 30 milliarder kroner i ejendomsskatter i 2018, en stigning på en milliard.

(GENRE) De samlede ejendomsskatter steg med omkring en milliard kroner i 2018 og forventes at stige igen i 2019, skriver Danmarks Statistik.

(GENRE) De samlede ejendomsskatter steg med omkring en milliard kroner i 2018 og forventes at stige igen i 2019, skriver Danmarks Statistik.

KØBENHAVN:Ejere af boliger og andre bygninger betalte i alt 29,6 milliarder kroner i ejendomsskatter i 2018. Det er en stigning på omkring en milliard kroner sammenlignet med 2017.

Det skriver Danmarks Statistik.

- Ejendomsskatterne består af grundskyld - som i 2018 udgjorde 89 procent af det samlede provenu - og dækningsafgifter, som betales for blandt andet forretningsejendomme.

- I 2019 forventes de samlede ejendomsskatter at stige til 30,6 milliarder kroner, skriver Danmarks Statistik.

Samlet lød skattebetalinger fra grundskyld på 26,4 milliarder kroner i 2018 fra private boligejere og eksempelvis landbrugs- eller udlejningsejendomme.

Kigger man kun på private boligejere, så betalte de 16,5 milliarder kroner i grundskyld i 2018. Og en stor del af disse - 6,9 milliarder kroner - kom fra København og Frederiksberg.

- Boligejere i Region Hovedstaden betalte i 2018 i gennemsnit over dobbelt så meget i grundskyld som ejere i resten af landet.

- Mens boligejerne i Hovedstaden i 2018 i gennemsnit betalte 16.142 kroner, svarende til en stigning på 4,6 procent i forhold til året før, betalte ejerne i resten af landet i gennemsnit 7342 kroner, hvilket var en stigning på 4,5 procent i forhold til året før, skriver Danmarks Statistik.

Grundskylden uden for hovedstadsregionen var ifølge Danmarks Statistik gennemsnitlig højest i Region Sjælland, så Region Midtjylland og til sidst Region Syddanmark og Region Nordjylland.

Danmarks Statistik noterer sig, at den "samlede afgiftspligtige grundværdi" steg med 4,6 procent i 2018 til 1113 milliarder kroner. Den ventes at stige med 3,6 procent i 2019.

Ejendomsskatterne som andel af de samlede skatter ligger på omkring tre procent. Det er en mærkbar stigning fra omkring 2,3 procent før kommunalreformen i 2007.

/ritzau/