Boligselskaber

Boliger får et kæmpe løft

To blokke på Skovbakkeallé i Farsø skal renoveres for 32 mio. kroner med tilskud fra Landsbyggefonden

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

NYE INDGANGE i niveau med jordoverfladen skal gøre det nemt for folk i kørestol og med rollator at komme ud og ind.

FARSØ:De to gule boligblokke på Skovbakkeallé i Farsø er sjældent fyldt helt op med lejere. For boligerne er nedslidte og har et dårligt ry. Det skal en totalrenovering til 32 millioner kroner nu lave om på. Farsø Boligselskab har sammen med Plus Bolig, der står for selskabets udlejning og administration, søgt om tilskud hos Landsbyggefonden til det store projekt. Det gjorde de faktisk allerede i 2006. Men sagsbehandlingen har taget lang tid, og køen af ansøgninger fra boligselskaber landet over er også lang. - Vi har dog hele tiden haft et håb om, at de ville sige ja, for de erkendte tidligt, at der var behov for at gøre noget, siger John Hansen, forretningsfører i Plus Bolig. Nu har Landsbyggefonden altså endelig godkendt projektet, og det er også godkendt i Farsø Boligselskab. Beboerne på Skovbakkeallé blev præsenteret for planerne på et møde 6. januar i år, og alle de fremmødte på nær en enkelt stemte ja, selv om nogle ikke er vilde med tanken om at skulle genhuses, mens arbejdet står på. Næste skridt bliver at få det såkaldte Skema A godkendt af byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Derefter er man klar til at holde licitation, og når Skema B er godkendt, kan arbejdet gå i gang. - Vi håber at kunne holde licitation før sommerferien, så håndværkerne kan starte efter ferien, siger John Hansen. Massiv støtte Det er første gang, Landsbyggefonden går så massivt ind med tilskud til et projekt i Vesthimmerlands Kommune. Afdelingen selv kan nøjes med at bidrage med de to-tre millioner kroner, der er henlagt til renovering. Resten kommer fra den pengestærke fond i form af huslejestøtte, driftsgaranti og meget billige lån. - Det er en blanding af lån og kontante tilskud, forklarer John Hansen. Hvis lejerne på Skovbakkeallé selv skulle betale for at få deres lejligheder renoveret, så ville huslejen blive så dyr, at de blev nødt til at flytte. Men huslejestøtten betyder, at lejen i den største lejlighed på godt 100 kvadratmeter maksimalt stiger med 500 kroner om måneden, selv om lejligheden bliver renoveret for en million kroner. Nyt både ude og inde Det er både udvendigt og indvendigt, boligblokkene på Skovbakkeallé skal have et løft. Udvendigt vil alle mursten blive udskiftet, fordi facaderne er frostsprængte. De mange trapper, der gør det umuligt for handicappede og gangbesværede at komme ud og ind, skal erstattes af nye indgangspartier i niveau med jordoverfladen. Døre og vinduer vil blive skiftet, og der bliver etableret åbne altaner til hver lejlighed. Endelig skal de grønne områder også forskønnes. Indvendigt i bliver toiletterne og de små badeværelser slået sammen til store badeværelser, som vil kunne bruges af handicappede. Køkkenerne bliver også moderniseret og indrettet handicapvenligt. - Det giver mulighed for et bredere klientel af lejere, påpeger John Hansen og tilføjer: - Vi har hele tiden haft det mål, at afdelingen ikke skal kunne kendes igen efter renoveringen. Den skal gerne fremstå godt istandsat, så den kan klare de næste 30 år. Lejere skal rokere Mens arbejdet står på, bliver det nødvendigt at genhuse beboerne i seks-ni måneder. Det vil ske inden for afdelingens 32 lejligheder, for i øjeblikket står otte lejligheder tomme, så der er mulighed for rokade. - Vi tager en opgang ad gangen eller måske flere. Der er måske også nogle af lejerne, der slet ikke vil tilbage, når først de skal flytte. Men i og med at Farsø Boligselskab har 200 lejligheder i alt, så er der måske mulighed for at hjælpe nogle på den måde. Vi har i hvert fald lovet, at vi tager en snak med lejerne hver især, siger John Hansen.