Boliger føres op til tidens behov

Thisted Bolig vil modernisere sig ud af udlejningsproblemer på Birkevænget, Kromarken og Bygmarken.

Siden fusionen med Boligselskabet Hanstholm 1. januar 2007 har Thisted Bolig har omfattende problemer med udlejningen af boliger på Birkevænget, Bygmarken og Kromarken i Hanstholm, men nu er der udsigt til at udviklingen vender. Thisted Byråd har godkendt en helhedsplan for boligerne, så Thisted Bolig nu kan søge økonomisk støtte efter almenboliglovens bestemmelser og tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Helhedsplanen sigter i første omgang mod at reducere antallet af mindre boliger i de tre bebyggelser og udvide andre boliger, så de bliver større lejemål fremover. Resultatet skal efter planen blive bedre og mere attraktive boliger, som det fremover bliver lettere at leje ud, og hvor lejerne bliver boende i et længere tidsrum, end tilfældet hidtil har været. Overordnet vil Thisted Bolig reducere det samlede udbud af lejeboliger i de tre bebyggelser med i alt 33 boliger, heraf alene 14 et-værelsers boliger. Samtidig sigter planen mod at forøge antallet af større lejemål i bebyggelserne med i alt 15 lejemål på tre eller fire værelser. Herudover skal de resterende lejemål i bebyggelserne moderniseres og føres op til en nutidig indretning. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag