Lokalpolitik

Boliger fordelt på tre grupper

Ældre, multihandicappede og "svage" får adresse ved sygehuset

HJØRRING:Ideen om til efteråret næste år at gå i gang med nybyggeri af 30 boliger til "voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne" stammer tilbage fra december 2002. Dengang vedtog Amtsrådet den nye Masterplan for handcapområdet, der især betyder nedlæggelse af de små boenheder for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Disse boenheder blev primært etableret i forbindelse med en større udflytning fra Hammer Bakker tilbage i 80'erne. Men nu skal der overordnet satses på nye og tidssvarende boliger til målgruppen efter loven om almene boliger. For de 30 nye boliger i Hjørring betyder det, at der inddeles i tre grupper. Det er fire boliger til en gruppe af ældre og demente, seks boliger til multihandicappede unge og sidst 20 boliger til "beboere på forskelligt kommunikationsniveau", som amtet kalder det. De 24 boliger er alle planlagt til at blive på en-to værelses lejligheder på 65 kvm, hvilket er den maksimale boligstørrelse, som enlige kan opnå boligstøtte til. Men de sidste seks boliger til de multihandicappede bliver på 75 kvm, så der bliver plads til det amtslige personales pleje af beboerne. Dertil kommer et fælles serviceareal på 130 kvm. - En af hovedideerne i gennemførelsen af Masterplanen er, at de pårørende og personalet skal inddrages i hele forløbet. Derfor har udvalget nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive de faglige og personlige hensyn, der skal tænkes ind i det nye byggeri, der skal være velindrettet, siger formand for amtets social- og psykiatriudvalg, Bent Pedersen (S).

Breaking
Vindmølle løbet løbsk: Den kører som vinden blæser
Luk