Lokalpolitik

Boliger i Tranum må gerne være fritidshuse

Fritidshuse blev nævnt på byrådsmødet, siger Leif Madsen (UP)

BROVST:De 50 nye boliger på Ejstrupvej og Fosdalbakken i Tranum må gerne være fritidshuse. - Så længe lokalplanen beskriver byggeriet som et boligområde - og ikke nævner helårsbeboelse - er det helt i orden at kalde husene for fritidshuse, siger Solveig Øster, juridiskkonsulent i Skov- og Naturstyrelsen. Dermed bekræfter hun, at de nye boliger i Tranum gerne må sælges og bruges som fritidshuse. Så længe lokalplanen udtrykkeligt bruger formuleringen "boligområde" om byggeriet, vil det, ifølge Solveig Øster, ikke stride mod dansk lov. - Helårsbeboelse er det som pressen og almen mand forstår som bopælspligt. Man kan skrive helårsbeboelse i lokalplanen - og så vil fritidsboliger i bebyggelserne faktisk være ulovligt, siger hun. Denne vurdering bekræftes af Erik Thørholm, byggeinspektør i Brovst Kommune. - I lokalplanen står der, at det er et boligområde, siger han og fortæller, at der reelt ikke stilles noget krav om helårsbeboelse i de nye bebyggelser. - Der ikke noget i lovgivningen, der forhindrer at boligen bliver anvendt som fritidsbolig. Det er præcis det samme, der gør sig gældende i Tranum by, siger han. Klar besked Et flertal i Brovst Byråd godkendte på sit seneste møde lokalplanen til byggeriet. Her fremlagde byggeinspektøren lokalplanen for byrådsmedlemmerne. - På byrådsmødet gav jeg klar besked om, at det vil blive et boligområde, siger Erik Thørholm. Dette bekræftes af byrådsmedlem Leif Madsen (UP), formand for teknisk udvalg. På spørgsmålet om det har været almen kendt, at boligområdet både skal bruges til parcel- og fritidshuse, svarer Leif Madsen: - Ja. Det har været kendt hele tiden. Fritidshuse blev udtrykkeligt nævnt under debatten på byrådsmødet.