Boliger med å i baghaven

} VED ÅEN: Et ejendomsselskab i Hals har fået grønt lys fra Hobro Kommune til at arbejde videre med et boligprojekt ved Adelgade 1 og langs Brogade, hvor der i dag ligger en lagerbygning i træ. Den skal fjernes og stedet bygges 18 lejligheder i tre etager. Bygherren har forelagt teknisk udvalg planerne. Kommunen har ladet en arkitekt vurdere projektet, og han mener, at byggeriet har mange arkitektoniske kvaliteter. Boligerne får Onsild Å løbende gennem baghaven. Teknisk udvalg er dog betænkelig ved, at bygherren ønsker, at opholdsarealer skal placeres delvist ud i åen som flydepontoner. Der skal nu laves et egentligt lokalplanforslag, før byggeriet af boliger kan gå i gang. } JA I ANDEN RUNDE: I august strittede et flertal i teknisk udvalg i mod, at en grundejer på Løgstørvej 79 i Hørby Kirkeby fik lov at udstykke en del af sin grund. Her ønsker et yngre par med rødder i Hørby at bygge nyt hus. Flertallet af politikere sagde nej, fordi grunden ligger i landzone, og fordi der i forvejen er ledige byggegrunde i Hørby. Kun Erik Lassen (V) ville give tilladelse. Men Niels Peter Christoffersen (S) rejste på ny sagen, og denne gang var hele teknisk udvalg positivt indstillet. Nu vil kommunen give en zonetilladelse, men først skal der nabohøring med mere til. } KIRKEHJÆLP: Kirketjeneren ved Hobro Kirke skal have en kollega. En medhjælper i kirkecentret har sagt op, og derfor søger menighedsrådet Kirkeministeriet om tilladelse til i stedet at oprette en stilling som 2. kirketjener på trekvart tid. Begrundelsen er, at der er blevet mere at lave for kirketjeneren. Sognets koraktiviteter er øget, og der er flere kirkelige handlinger. Da normeringen i sin tid blev lagt, var der også en præst mindre i sognet. Menighedsrådet skal selv betale, men personaleomlægningen bliver ikke meget dyrere end i dag.