Redningsvæsen

Boliger og brandstation i samme bygning

Beredskabscenter Aalborg får efter års tovtrækkeri mere plads

AALBORG:"Ønsker du at bo i byens mest sikre lejligheder med flot udsigt til blå blink, så har vi lige tilbuddet til dig". Sådan kunne annoncerne lyde, når Aalborgs nyeste boligprojekt står færdigt i slutningen af næste år. Det særlige ved projektet er nemlig, at det i virkeligheden slet ikke er startet som et boligbyggeri, men med et ønske fra beredskabscenter Aalborg om at få mere plads til sit materiel, og så er boligerne kommet til siden hen. Som situationen er i dag, så har man ikke plads til alt materiellet på selve Beredskabscentret på Jyllandsgade men har en del af det placeret på Beredskabsskolen i Rørdal og andet i Sofiendal, og det er vel at mærke materiel, der indgår i det daglig beredskab. - Det er indlysende, at det ikke er en optimal situationen, vi kan levere et bedre beredskab, hvis vi har det hel samlet, siger beredskabschef Jørgen Pedersen. Besværlig proces Men selvom behovet har været åbenlyst, så har det alligevel taget fem år at nå så langt så spaden nu snart kan sættes i jorden, og beredskabschefen lægger ikke skjul på, at der har været tale om en besværlig proces. Det skulle afklares, hvordan lokalplanen for området skulle se ud, og herefter stod det hurtigt klart, at grunden er for kostbar til udelukkende at bygge et garageanlæg. Dermed blev ideen til et langt mere omfattende byggeri født, som samtidig kunne opfylde et andet af beredskabschefens ønsker. Han vil nemlig gerne have nogen af de deltidsansatte brandmænd til at bo tættere på stationen. Derfor bliver der indrettet 9 lejligheder til dem i etagen oven over garage- og depotrummene. - Det betyder naturligvis, at de kan være meget hurtigere fremme, når de er på tilkaldevagt. Dermed giver dette projekt samlet set et tydeligt løft til beredskabet, siger Jørgen Pedersen. Han afviser dog, at der ligefrem bliver en stang i hver lejlighed, som brandfolkene kan glide ned ad. Almennyttige lejligheder I de øverste tre etager bliver der så indrettet 34 almennyttige lejligheder. Det er dog ikke gået uden sværdslag, at få dette projekt igennem, da der var betænkeligheder ved at blande boliger og udrykningskørsel sammen. Dog også disse problemer har man fået løst, idet man laver en særdeles effektiv støjafskærmning. Blandt andet bliver der sat en stor støjskærm af glas op på hele den facade, der vender ud mod brandstationens gård. Adgangen til boligerne kommer til at foregå fra den side, der vender væk fra brandstationen, så man undgår legende børn ind i mellem brandbilerne. Formanden for boligforeningen Vanggården, Ole Fischer havde derfor heller ingen betænkeligheder, da han for et år siden blev spurgt, om Vanggården ville stå for den almennyttige del af projektet. - Vi var himmelhenrykt, fordi dette bliver nogen særdeles attraktive lejligheder med en central beliggenhed, siger han. Med alle forhindringer ryddet af vejen er projektet nu endelig sat på skinner. Sidst på dagen onsdag modtog man licitationsbudene, og da de ser ud til at passe til økonomien i projektet regner både beredskabschefen og boligforeningsformanden med at borgmesteren kan stikke spaden i jorden i juni måned. Byggeriet ventes at tage halvandet år; men brandbilerne kan formentlig allerede flytte ind efter et års tid. Både Beredskabscentret og Vanggården bidrager med knap 30 miollioner kroner til projektet. - Men så får vi også byens mest brandsikrede lejligheder, smiler Ole Fischer. - Jeg har aldrig tidligere hørt om, at man bygger boliger ovenpå brandstationen.