Lokalpolitik

boliger og supermarked

] Svend Nielsen, Kielstrup-Gruppen A/S, har købt den tidligere teglværksgrund på Hostrupvej og er i gang med at fjerne de gamle bygninger. ] Ejeren vil i stedet bygge 48 lejligheder og et supermarked på 2000 kvm, der skal huse et supermarked under den tyske kæde Lidl. ] 13. maj 2003 vedtager byrådet et lokalplanforslag, der sendes i offentlig høring. ] Flere gør indsigelse, blandt andet naboer og interesseorganisationer. Kritikken går blandt andet på frygt for øget trafik, adgangsforhold og byggeriets udseende. ] Amtets vejkontor laver 12. september en gennemgang af trafiksikkerheden på Hostrupvej med anbefalinger, som teknisk udvalg følger. ] Alligevel er tre ud af fem medlemmer i teknisk udvalg imod projektet. De frygter for øget trafik på Hostrupvej. ] 7. oktober stemmer otte medlemmer i byrådet imod lokalplanen. Kun seks stemmer for, og forslaget falder. ] 6. februar sender Lidl en hensigtserklæring til Hobro Kommune med løfte om at betale op til to millioner kroner til trafikforanstaltninger på Hostrupvej. ] På borgmester Jørgen Pontoppidan (V) foranledning laver rådgivningsfirmaet Cowi 4. februar en ny trafikanalyse. Den siger blandt andet: ] At trafikbelastningen på Hostrupvej i spidsbelastningen vil blive 600 biler i timen mod nord. Det svarer til én bil hver sjette sekund. Belastningen mod syd er 400 biler i timen. ] At bilerne i gennemsnit skal vente 45 sekunder på at komme fra supermarkedet og ud på Hostrupvej. ] Byrådsmedlemmerne Jan Hviid (V) og Inger Winther (V) har ønsket Hostrupvej-sagen behandlet på ny på byrådsmødet i aften.