Lokalpolitik

Boliger på gammel tankstationsgrund

SKAGEN:Den store grund på hjørnet af Skagavej og Carl Johansens Vej, hvor der tidligere var en Hydro-Texaco-servicestation, må bebygges med syv boliger i et tæt boligbyggeri. Det fremgår af et lokalplanforslag, som netop er godkendt til fremlægges af Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg. Inden lokalplanforslaget fremlægges, skal det behandles i økonomiudvalget og i byrådet. Grunden er på 2235 kvadratmeter, og det betyder, at man må fravige det generelle krav til bebyggelsesprocent i boligkvarterer. I den nye udstykning bliver den 35. De syv boliger er på 110 kvadratmeter. Boligerne er i halvandet plan med høj trempel på første sal, og husene må efter lokalplanforslaget være 7,5 meter høje. Der bliver udkørsel til Carl Johansen Vej fra området, og adgangsvejen og parkeringspladserne placeres ind mod nærmeste nabo på denne vej.