Skagen

Boliger på grøn plet

{ Et grønt fælles areal for beboerne i kvarteret ved Munkeklit og Sønderklit i Skagen skal nu gøres til areal for seks beboelsesejendomme. Det fremgår af et lokalplanforslag. Planen er mødt med indsigelser fra områdets beboere. Bl.a. peger de på, at området ifølge tidligere lokalplaner skal være fælles friareal for grundejerne ved Munkeklit, og at de skulle tage skøde på jorden. Men skødet er aldrig blevet skrevet.