Lokalpolitik

Boliger på Nørgårdsvej i Bindslev bliver dyrere end budgetteret

Driftsselskab på i alt 20 boliger med Hirtshals Boligselskabs ejendomme på Vandværksvej

HIRTSHALS:På onsdagens byrådsmøde i Hirtshals skal politikerne godkende regnskabet for de ti boliger, som Hirtshals Boligselskab har på Nørgårdsvej 7-15 i Bindslev. Det samlede byggeregnskab viser en udgift på 7.963.130 kr., og det er en merudgift på godt 63.000 kr. i forhold til det godkendte skema b. Merudgifterne skyldes egentlige håndværkerudgifter, genhusningsudgifter og flyttemand. Samtidig sker der en en sammenlægning med de boliger, som Hirtshals Boligselskab har på Vandværksvej 2-20 i Bindslev, så driftsfællesskabet fremover udgør 20 boliger. Boligerne på Nørgårdsvej kommer til at koste fra 3600 til 3816 kr. om måneden, mens indskuddet bliver fra 15.280 til 16.550 kr. Borgerne i Tversted skal have opstillet en skulptur på nordsiden af Østervej - på hjørnet ved Tannisbugtvej over for den gule gård. Ansøgeren er Tversted Borger- og Turistforening. Skulpturen består af en stor gnejs-sten på tre ton. På den rå overflade er der udhugget en kongsnegl, og måske bliver der også en søstjerne og en hjertemusling. Stenen bliver opstillet på et fundament af brosten. Arealet har i en periode været vedligeholdt af materielgården og er i øvrigt ejet af Tranebærvejens Grundejerforening. Kunstudvalget har behandlet ansøgningen og indstillet, at tilladelse til skulpuren bliver imødekommet. Plan- og udviklingssektionen indstiller over for byrådet, at skulpuren bliver opstillet på betingelse af, at etablerings-, forsikrings, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af skulpturen er Hirtshals Kommune uvedkommende. Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at der bliver frigivet 100.000 kr. i projektfasen til et musik- og kulturhus. Ideerne til det tiltrængte hus for musik og kultur skal foreligge, når politikerne mødes til prioriteringsseminar 2003 i august. Det lovede politikerne hinanden i fjor, da de kiggede på budgettet for i år. Fra Helsefonden er der givet tilsagn om støtte på 80.000 kr. til anskaffelse af aktivitetsinventar til fællesrum i bofællesskabet på Vikingebanke i Hirtshals. Socialudvalget indstiller, at forvaltningen bliver bemyndiget til administrativt at fremsende bevillingen til berigtigelse. Hirtshals Kommune har tidligere søgt Helsefonden om støtte til anskaffelse af inventar og indretning af aktivitetslokaler samt inventar til gangarealer og øvrige opholds- og fællesrum på Vikingebanke. I slutningen af november blev der givet afslag på den ansøgning.