Boliger til unge viger for plejecenter

Borgerne kan komme med ideer til nyt center

BRØNDERSLEV:Analyser og prognoser viser, at der er behov for en udvidelse af plejekapaciteten for ældre i Brønderslev. Derfor har Brønderslev Byråd besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter. Byrådet ønsker, at centret placeres nær bymidten. Byrådet har undersøgt forskellige placeringsmuligheder i Brønderslev, og har besluttet, at et nyt plejecenter vil få den bedste placering i Gormsgade, hvor kommunen i forvejen ejer en ledig byggegrund. Byrådet ønsker tillige at inddrage en del af vejarealet i Valdemarsgade i området. Det samlede areal for området for et nyt plejecenter er på ca. 8000 kvadratmeter. I området ligger i dag to etageejendomme med 36 lejemål og ca. 35 beboere. Det er fortrinsvis unge, der bor her. De to ejendomme, Gormsgade 9-11 og 13-15 skal rives ned for at give plads til plejecenteret. Ejendommenes beboere vil blive genhuset, hvis projektet bliver en realitet. Det er kommunen, der sørger for erstatningslejemål. Et plejecenter er et plejehjem, hvortil der også er knyttet almindelige lejeboliger til ældre, både i form af permanente boliger og som midlertidige boliger til borgere, der for eksempel har et genoptræningsbehov. Plejecentrets beboere har mulighed for at benytte centrets servicefaciliteter. Byrådet ønsker, at det nye plejecenter opføres i en etage. Det sikrer de nye beboere gode muligheder for at komme rundt, samtidig med, at det sikrer lys og luft i de omkringliggende karreer. Byggeriets størrelsesorden er omkring 2500 kvadratmeter. Byrådet er ikke i øjeblikket i stand til at give en mere præcis beskrivelse af projektet. Det forestående planlægningsarbejde iværksættes først og fremmest for at ændre områdets anvendelse, fra etage-boligområde, til institutionsområde. Byrådet er interesseret i at høre fra borgere, der har ideer og har ideer til forhold, der skal tages hensyn til. Da det er så stort et projekt, skal der være en fordebat. Den strækker sig frem til tirsdag 3. maj. Ideer og forslag med mere skal være byrådet i hænde senest onsdag 4. maj.