Sindal

Boligforbedring

Boligselskabet Nordjylland har brugt 2.291.549 kroner på forbedringer af deres 20 boliger i Sindal Kommune, og til finansiering heraf har selskabet fået kommunal tilladelse til et ustøttet lån på 2,3 mio. kr. Årsregnskabet for 2002 for afdelingen viser i øvrigt et plus på bundlinien på knap 45.000 kroner.