Boligselskaber

Boligforening: Et slag i ansigtet

Himmerland Boligforening kritiserer i skarpe vendinger forslaget om at lukke 10. klassecentret på Tornhøjskolen.

Boligforeningen kalder det endnu et slag i ansigtet og en katastrofe, at politikerne vil lukke afdelingen, ligesom man ikke mener, at forslaget harmonerer med regeringens indsats mod ghettoområder og udsatte boligområder generelt. - Vi synes, at det går stik imod, det er ikke sådan noget, som vi har hænderne op i luften over, siger formanden for Himmerland Boligforening, Peter Anker. Han mener, at politikerne bør tage hensyn til, at uddannelse i forvejen er en mangelvare i bydelen. - Vi har mange, der er ramt af samfundet og derudover en helt del, som ikke hører til i toppen af skalaen altså matchgruppe tre, fire og fem. Og så er det svært at lave et miljø omkring ens børn, der gør det spændende at være boglig. Det at bryde den sociale arv er et tungt arbejde, siger Peter Anker. I de kommende år skal boligforeningen renovere for 1,7 milliard kroner i Aalborg Øst, og man er trætte af, at uddannelsesmulighederne bliver færre. - Det er en af de trædesten, som vi kan se, at de unge i bydelen bruger, når vi nu snakker om at komme videre. Vi producerer ikke en masse akademikere, men omvendt må man sige, er det så vigtigt. Skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF) peger på, at hvis man man nedlægger 10. klassecentret på Tornhøjskolen skal det sikres, at kommunen har klasser og indhold, der matcher behovet i 10. klasse bl.a. på det to-kulturelle område. - De børn, der har de behov, skal vi tage hånd om i vores øvrige 10. klasse tilbud. Rådmanden mener ikke, at en lukning af 10. klassecentret på Tornhøjskolen går stik imod de mange sociale tiltag, der laves i bydelen. - Jeg mener ikke, at et 10. klassecenter er en del af den indsats, der i øvrigt laves i Aalborg Øst. Jeg tror heller ikke, at det får færre til at gå i 10. klasse. Rådmanden tror, at eleverne fra Aalborg Øst vil få det lige så godt på andre 10. klassecentre i kommunen. - Det viser sig på ansøgningerne ikke bare til Tornhøj men også til andre steder, at børnene kommer mange forskellige steder fra, der er ikke noget geografisk hensyn i forhold til valg af 10. klassecenter. Det går mere på valg af indhold, og hvad tilbuddet kan præstere.