Boligforening har ikke glemt vestbyen

Lejlighederne er efterhånden blevet utidssvarende og der gennemføres derfor blandt andet renovering af gulve, badeværelser og køkkener.

Renoveringen af boligforeningens ejendomme i Korsgade er netop indledt.Foto: Lars Pauli

Renoveringen af boligforeningens ejendomme i Korsgade er netop indledt.Foto: Lars Pauli

Himmerland Boligforening investerer i disse år massivt i renovering af en lang række boliger i det østlige Aalborg, men vestbyen er på ingen måde glemt fastslår foreningen. - Vi har netop indledt en omfattende renovering af vores tre ejendomme i Korsgade, fortæller Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening. Han oplyser, at der er tale om etageejendomme opført i 1895-97 og med i alt 16 familieboliger. - Vi gennemførte en byfornyelse for knap 20 år siden og nu trænger byggeriet både ud- og indvendigt til en større renovering, siger Ole Nielsen. Lejlighederne er efterhånden blevet utidssvarende og der gennemføres derfor blandt andet renovering af gulve, badeværelser og køkkener. Desuden får lejlighederne nye ventilationsanlæg samt franske altaner mod gården, mens der i byggeriet som helhed foretages opretning af kloakker, udbedring af skader på facaderne og udskiftning af skadede vinduer og yderdøre. - Med en samlet renoverings- og ombygningsudgift på godt 13 millioner kroner er der tale om et beskedent projekt, når vi sammenligner med eksempelvis renoveringsarbejderne i det østlige Aalborg eller de mange nye ungdomsboliger, som vi er i gang med at opføre. Vi opfatter det dog som et vigtigt projekt, for det er første skridt i en række arbejder, som vi de kommende år sætter i gang i vestbyen, siger Ole Nielsen.