Boligforening i medvind

Projektet for byggeri på grunden med Dr. Jensens Hus fik på borgermødet en positiv modtagelse

HOBRO:Det er en boligforening i medvind, der nu kan arbejde videre med planerne om opførelse af 63 ældreboliger på grunden med Dr. Jensens Hus på hjørnet af Adelgade og Biesgade i Hobro. Omkring 75 - fortrinsvis folk i den modne alder -deltog i boligforeningens informationsmøde i Biecenteret torsdag aften, og her var stemningen så absolut positiv. Ja, der var vel ikke en eneste kritisk bemærkning mod nogle af de problemstillinger, der i tilknytning til projektet har været fremme i den offentlige debat. Det gælder dels den helt nødvendige nedrivning af den efterhånden faldefærdige patriciervilla Dr. Jensens Hus på Adelgade 3, og det gælder højden på indtil fire etager på de boligblokke, der efter planen skal bygges på stedet. Det er forudsætninger, som har været kritiseret i læserindlæg i lokalplanfasen, og selv om der blandt de mange tilhørere også var nogle af kritikerne iblandt, blev det aldrig diskussionsemner. Måske fordi boligforeningen har benyttet offentlighedsfasen til at justere i eget projekt, således at det tilsyneladende er blevet langt mere spiseligt. - I er også kommet videre. Det er en stærk forbedring i forhold til det oprindelige udspil, sagde Elsebeth Skøt Andersen, der tilhører den gruppe, der meget gerne værner om bymiljøet i Hobro. Byggeri på lejet grund Der blev dog stillet enkelte kritiske spørgsmål til det faktum, at boligforeningen planlægger at bygge på lejet grund. Den tilhører udlejningsselskabet Bygge & Finans, og direktør Benno Burchardt har pure afvist at sælge. I stedet har han sagt ja til at indgå en lejeaftale over 65 år med Hobro Boligforening. Det får han 450.000 kr. for om året. - Selv om han med sine byggerier har generet mange i Hobro gennem mange år, skal han åbenbart præmieres, lød det fra en af tilhørerne. Den påstand blev afvist af boligforeningens repræsentanter. - For boligforeningen og dermed lejerne betyder det ikke en pind, om boligforeningen ejer eller lejer grunden. Huslejen bliver den samme, fastslog foreningens økonomiske rådgiver, Henrik Steen fra Bo-Plan, som med økonomiske opstillinger dokumenterede den påstand. Formand for boligforeningen, socialchef Mads Gammelmark, sagde det på den måde, at det rager ham en høstblomst, om Burchardt tjener på at leje grunden ud de næste 65 år. - Han har en vare, som vi er interesseret i. Han vil ikke sælge, men udleje, og vi har som forening alene vurderet, om huslejen for vore medlemmer bliver den rigtige. Og det gør den, fastslog Mads Gammelmark. Opklarende spørgsmål Langt de fleste af spørgsmålene fra tilhørerne var af opklarende karakter. Der blev spurgt om lejlighedernes størrelse, indretning, vilkårene for handicappede lejere, sollys og verdenshjørner, huslejeniveau og m.m.m. Der blev også spurgt om muligheden for at få adressen Adelgade 5 - bygningen med bl.a. Vognhjulet og Alanya Pizza - gjort til en del af projektet. Den tanke blev klart afvist af Mads Gammelmark. - Adelgade 5 ejes af tredje person, og hvis den sag skal løses, må andre påtage sig det, sagde han. Endelig blev boligforeningen opfordret til at lade ældre og handicappede med reelle behov få fortrinsret. - Det er en af byens bedste grunde, og den skal ikke beboes af folk, der stadig kan komme op ad bakkerne. Den skal forbeholdes gangbesværede, som gerne vil deltage i aktiviteter i byen, blev det motiveret. I de par timer, mødet varede, havde boligforeningen og dens rådgivere travlt med at orientere og svare på hint og dit. Arkitekt Bo Graugaard, Fjordens Arkitekter, redegjorde for det arkitektoniske, indretning m.v., Henrik Steen fortalte om de økonomiske aspekter, og Mads Gammelmark forklarede om de tanker, der fra boligforeningens side ligger bag det hele. - Behovet for flere boliger er der. Vores medlemstal vokser årligt med 300, og i snit er der kun 200 lejemål i spil. Samtidig har vores repræsentantskab tilskyndet os til at bygge ældreboligernetop i bymidten, sagde Mads Gammelmark.