Boligforening satser på bedre boliger uden huslejestigning

Nye køkkener og badeværelser og elevatorer i enkelte opgange skal tiltrække nye lejere til Hånbæk-blokkene

FREDERIKSHAVN:Vi vil gøre alt for at undgå huslejestigninger. Sådan lyder det fortsat fra formanden for Frederikshavns Boligforening af 1945, Renee Thorø. Men formanden gør samtidig i et netop udsendt brev til samtlige beboere i boligforeningens afdeling 12 - Hånbæk opmærksom på, at situationen med 50-60 ledige lejemål er uholdbar. Det koster boligforeningen op til et par millioner kroner årligt i manglende lejeindtægter, at så mange lejligheder står tomme. "Indtil nu har Frederikshavns Boligforening af 1945 kunnet holde afdelingen nogenlunde skadesløs. Men det er ikke muligt længere. Der skal findes en løsning, som kan trække afdelingen i den rigtige retning", hedder det i brevet, som beboerne netop har modtaget. Prøvelejlighed Den rigtige retning ligger i den helhedsplan, som boligforeningen er i gang med, og som betyder, at det skal være attraktivt at bosætte sig i afdelingens lejligheder. Blandt andet peges der på, at reducere antallet af boliger, at udbedre byggeskader og forbedre boligerne og de grønne områder. Forbedringerne i boligerne kunne være nye køkkener, forbedringer af baderum samt opsætning af elevatorer i enkelte opgange. Som et forsøg er boligforeningen i færd med at indrette en prøvelejlighed for at høste erfaringer med, hvordan køkkener og badeværelser kan gøres mere brugsvenlige. - Hvis tingene falder på plads, vil forbedringerne ikke betyde huslejestigninger, understreger Renee Thorø. Penge udefra Planen kræver imidlertid en økonomisk saltvandsindsprøjtning fra blandt andre Landsbyggefonden, der er en fond, som alle landets beboere i almene boliger indbetaler bidrag til via huslejen. Fonden er gået positivt ind i forhandlingerne omkring at se på boligsituationen i Frederikshavn, og det er hensigten at planen skal fremlægges på et afdelingsmøde til oktober, hvis Landsbyggefonden og Frederikshavn kommune tilslutter sig projektet.