Lokalpolitik

Boligforeninger: Ulovlig støtte til industrien

Pres på politikerne - klage over nye vandtakster på vej til Tilsynet

FREDERIKSHAVN:Boligforeningerne kan ikke acceptere de nye vandtakster, som forventedes vedtaget på byrådsmødet onsdag aften. Ved redaktionens slutning havde byrådet endnu ikke behandlet takstforslaget. Direktør Malte Nielsen, boligforeningen Vesterport, meddelte i går borgmester Erik Sørensen (S) og formanden for plan- og miljøudvalget, John Christensen (V), at boligforeningerne agter at klage til Tilsynet (tidligere tilsynsrådet, red.). Boligforeningerne mener, at kommunen med kunstigt lave takster yder fiskeindustrien ulovlig erhvervsstøtte, der finansieres af de øvrige forbrugere. Lejere såvel som ejere. - De 35 største kunder i industrien repræsenterer 25 procent af vandbruget, men betaler kun 11 procent af udgifterne, siger Malte Nielsen, direktør i boligforeningen Vesterport, Boligforeningerne repræsenterer 10 procent af forbruget, men betaler 14 procent af udgifterne. - Interessekonflikten står ikke mellem ejere og lejere, siger han. - Den ligger mellem de store vandforbrugende industrier på den ene side og de øvrige forbrugere. Boligorganisationerne nægter at betale erhvervsrabatten til industrien. - Beboerne i boligforeninger er økonomisk ringere stillet end gennemsnittet af befolkningen, men det er fra den gruppe, man vil hente det beløb, som industrien betaler for lidt, siger Malte Nielsen. Nye investeringer truer Han frygter, at boligforeningernes lejere på lang sigt kommer til at betale mange millioner ekstra til nyanlæg i vandforsyningen, fordi den faste afgift bliver den skrue, som politikerne vælger at regulere indtægterne med. - Forsyningen står foran investeringer i nyt vandværk til 80 mio. kr., og en ny transmissionsledning til 25 mio. kr. til Skagen, fordi de store vandforbrugende industrier ligger koncentreret i den gamle Skagen Kommune, siger han. Konkurrenten Hirtshals Malte Nielsen mener, takststrukturen er blevet skævvredet, fordi især den gamle Skagen Kommune har konkurreret med Hirtshals Kommune om de laveste vandtakster til fiskeindustrien. Formanden Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg, John Christensen (V), er overrasket over, at boligforeningerne vil klage til Tilsynet. - Det havde jeg ikke troet, men det må han (Malte Nielsen, red.) jo så gøre, - Jeg mener absolut ikke, kommunen yder ulovlig erhvervsstøtte. Når man aftager en større mængde, skal det også udløse en rabat, fortsætter John Christensen. Han sad for bordenden i en række forhandlinger om et nyt takstsystem for vandforsyningen. Med ved bordet sad også Malte Nielsen, der repræsenterede boligforeningerne, og repræsentanter for fiskeindustrien og landbruget. John Christensen siger, han havde gruppens klare opbakning til det nye takstsystem, der baseret på en kombination af et fast bidrag, en målerleje og en variabel forbrugsafgift. Men accepten gik udelukkende på beregningsprincipperne. Ikke på det konkrete forslag, som plan- og miljøudvalg endte med at indstille til byrådet.