Boligforeninger vrede over øget ejendomsskat

Ny beregningsform betyder, at mange lejere får øget husleje

Boligøkonomi 16. september 2002 08:00

AALBORG: En ny måde, hvorpå grundlaget for ejendomsvurderinger rent teknisk bliver udregnet på, har fået voldsomme konsekvenser for en række boligforeninger. I mange tilfælde betyder den ny beregningsmetode store stigninger på i nogle tilfælde over et par hundrede procent. Stigningen betyder øget ejendomsskat, som så bliver lagt over på huslejen. Boligkontoret i Aalborg har på vegne af forskellige boligafdelinger sendt omkring 25 klager til skattevæsenet over ejendomsvurderingerne. En af dem, der har oplevet problemet, er Flemming Gravgaard, der er formand for Sundby-Hvorup Boligselskab. På mange møder i selskabets afdelinger er problemet blevet rejst. - Regeringen har et mål om, at begrænse ejendomsskatternes stigning. Der har været nævnt en mulig stigning på otte procent over tre år, men det her ligger en række steder langt over. Og regeringens mærkesag har netop været skattestoppet, siger Flemming Gravgaard. Han tilføjer, at konsekvensen for en bolig med en husleje på omkring 4000 kroner kan være en stigning på omkring 150 kroner om måneden, som alene skyldes de øgede ejendomssskatter. Regnskabschef Lars Brandberg, Boligkontoret i Aalborg, bekræfter, at kontoret har aflevert omkring 25 klager fra afdelinger, som det administrerer, til skattevæsenet. I alt er der under boligkontoret omkring 120 afdelinger. - I nogle tilfælde er det meget store stigninger. Den største forøgelse af ejendomsvurderinger er sket på ungdomsboligerne, der er skabt i en nedlagt kirke i Valdemarsgade. Her er stigningen på 287 procent. Det får så ikke den store betydning for beboerne, ide der, når det er ungdomsboliger, ikke betales ejendomsskat, men vi har rent principielt taget den sag med, siger Lars Brandberg. - Den ændrede beregningsform gælder både ejerboliger og udlejningsboliger. I alt har vi fået omkring 280 klager, hvoraf omkring halvdelen drejer sig om ejerlejligheder. årsagen til til ændringen af ejendomsvurderingen er, at det tekniske grundlag er ændret. Hidtil er er der lavet en vurdering ud fra den bebyggelsesprocent, der var nævnt i planen for området. Nu bliver vurderingen lavet ud fra, hvordan de faktiske byggemuligheder er, fortæller ekspeditionssekretær Henrik Rusholt, Aalborg skattevæsen. I forbindelse med ændringen af beregningsgrundlaget har teknisk forvaltning lavet en opmåling af ejendomme, og mange steder har det afsløret fejl i det såkaldte BBR-register. Teknisk rådmand Henrik Thomsen, (SF), hvis forvaltning har stået for ændringen af grundlaget for beregningerne af ejendomsvurderingen erkender, at der for nogle ejendomme har været tale om store stigninger. - Men der er tale om, at vurderingerne er blevet mere rimelige, og man kan så sige, at nogle af de afdelinger, der har haft store stigninger i ejendomsvurderingerne, i en del år har haft en fordel. Men vi har vurderet på hver ejendom, hvor meget der er bebygget, og hvor store de relle byggemuligheder er. Hvis der er store byggemuligheder, og ejendommen ligger på et attrakttivt sted, så er det naturligt at det indvirker på vurderingen. Men vurderingen har jo betydning, hvis der på et tidspunkt sker et salg, og her ønsker man selvfølgelig at kunne få mest muligt for ejendommen, siger Henrik Thomsen. Han understreger, at tanken med omlægningen af grundlaget for beregningen af ejendomsværdierne ikke har været, at kommunen ville lave en pengemaskine: - Ideen har været at få lavet et vurderingsgrundlag, der var reelt. Det steder, hvor der sker stigninger, kan man sige, at de sådan set i årene forud har betalt for lidt i forholdt til den reelle værdi.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...