Boligforenings grundkøb nu på ministers bord

Erhvervsministeren skal svare på om lovens intention er overholdt ved køb til overpris

FJERRITSLEV:Erhvervsminister Bendt Bendtsen (Kons.) skal i sin næste spørgetid tage stilling til en sag om grundpriser i Fjerritslev, som er rejst af folketingsmedlem Mogens Nørgård Pedersen (KrF), Aabybro. Det handler om den overpris, Fjerritslev Boligforening har betalt Fjerritslev Kommune for en grund i Gl. Dalhøj-udstykningen i Fjerritslev for at bygge kommunalt støttede lejeboliger. Boligforeningen har betalt 256 kr. pr. kvadratmeter mod den normale pris i området på 110 kr., og den samlede grundpris på 2,24 mio. kr. svarer nøje til det lovpligtige kommunale tilskud til støttet byggeri på 7 pct. af anlægssummen. Dermed skal kommunen ikke hente ekstra penge ud af kommunekassen til boligforeningen. - Resultatet af denne spekulative tilgang medfører selvfølgelig, at der opføres nye boliger i kommunen, men samtidig vil den enkelte lejer få en højere månedlig husleje, da de samlede omkostninger for byggeriet stiger, anfører Mogens Nørgaard Pedersen. - Det er efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt. Det er ikke det, der er hensigten med det kommunale grundkapitaltilskud til støttet byggeri. Mogens Nørgaard Pedersen henviser til artiklen i Nordjyske Midtfjord fra juni i fjor, hvor det blev beskrevet at Fjerritslev Boligforening var parat til at betale mere end dobbelt pris af det normale pr. kvadratmeter for at kunne bygge 36 nye lejeboliger med kommunal støtte. Dengang forklarede boligforeningens forretningsfører Jørgen Albrektsen, at det var en nødvendig løsning, hvis byggeriet overhovedet skulle realiseres. - Vi har ikke forhørt os direkte hos kommunen, men vi ved godt, at tilskuddet skal gå lige op med grundprisen. Hvis kommunen skal til at udrede et millionbeløb i tilskud, bliver byggeriet ikke til noget, sagde han dengang. 113 kr. ekstra Den holdning er ikke anderledes i dag, og Jørgen Albrektsen oplyser efter en nøje udregning, at den dyrere grund vil betyde en ekstra husleje på gennemsnitligt 113,85 kr. om måneden for den enkelte lejer. - I betragtning af at huslejen ligger mellem 4300 og 5500 kr. om måneden, er det et meget beskedent beløb, konstaterer han. Forretningsføreren oplyser, at boligforeningen endnu ikke formelt har overtaget grunden, men at købet er mundtligt aftalt, og kommunalbestyrelsen godkendte byggeplanerne allerede i fjor. - Vi regner med at holde licitation i slutningen af marts og begynde byggeriet i maj, så købet skal effektueres i løbet af foråret. Byggeriet af de 36 lejeboliger sker i etaper, så de første beboere kan flytte ind til december eller januar og de sidste til juli næste år. De 20 af boligerne er toværelses, 12 er treværelses og fire er fireværelses. En del af boligerne indrettes specielt ældrevenlige.