Forsikringsvirksomhed

Boligkontor på kanten af reglerne om udbud

10.000 lejemål skifter midlertidig forsikringsselskab uden EU-udbud

AALBORG:Umiddelbart er det i strid med reglerne, at Boligkontoret i Aalborg har skiftet forsikringsselskab for 10.000 lejere, uden at det har været i EU-udbud. Men direktøren for Boligkontoret, Peter Kjølby, mener at der er så mange formildende omstændigheder, at han ikke synes, at reglerne er overtrådt. - Jeg synes, at vi har gjort, hvad der står i vores magt for at holde os inden for reglerne, når vi samtidig skal forsøge at undgå en huslejestigning, siger han. Indtil for nylig har samtlige de boligforeninger, som Boligkontoret er administrator for, haft Tryg som forsikringsselskab. - Men en måneds tid før jul kom der brev fra Tryg om fordobling af forsikringspræmien. Vi var selvfølgelig noget forbavsede over så voldsom en stigning og forsøgte at forhandle os til rette med Tryg, men kunne ikke blive enige, forklarer Peter Kjølby. Han mener, at en stigning på 100 procent er så stor, at det reelt fritstiller Boligkontoret til at opsige aftalen med Tryg og finde et andet forsikringsselskab. - Vi er naturligvis godt klar over, at forsikringspræmier i den størrelsesorden, som der her er tale om, skal ud i EU-udbud. Og det er bestemt også meningen. - Vi har forsøgt at få en aftale med Tryg om en forlængelse i et kvartal eller to, mens vi får foretaget EU-udbud. Men Tryg vil kun forlænge for et helt år ad gangen, vel at mærke til den nye høje pris, og det synes vi ikke, vi kunne forsvare over for lejerne. Det er jo dem, der skal betale over huslejen, påpeger Peter Kjølby. I stedet henvendte Boligkontoret sig til et forsikringsmæglerfirma, som ifølge Peter Kjølby sonderede interessen hos otte forskellige forsikringsselskaber. Fire af dem var interesseret i at tegne en forsikring, og valget faldt på Købstædernes Alm. Brandforsikring til bygningerne og Dansk Glasforsikring til kumme og glas. Den samlede årlige præmie ligger på en halv snes millioner kroner, og Peter Kjølby garanterer at der er sparet over en million kroner ved det midlertidige skift af forsikringsselskab. - Det, vi har gjort, er vist aldrig prøvet i Danmark før. Men jeg mener ganske enkelt ikke, at vi kunne forsvare over for lejerne ikke at skifte, tilføjer han. Skiftet for det største boligselskab, Himmerland, samt Farsø Boligselskab og Boligkontoret selv, trådte i kraft allerede med virkning fra 1. januar. Resten kommer dryssende i løbet af året, efterhånden som de gamle aftaler med Tryg udløber. Han forsikrer, at det lovpligtige EU-udbud vil blive afviklet, så hurtigt det praktisk er muligt. Boligkontoret har hyret et mæglerfirma fra København, Dansk Assurance Service, til at ordne opgaven, selv om der findes store, anerkendte mæglerfirmaer i Aalborg. - Det har vi ganske enkelt gjort, fordi vi har fået de bedste referencer på Dansk Assurance Service, forklarer direktøren. Forståelse Dora Bentsen, fuldmægtig i Konkurrencestyrelsen, har en vis forståelse for Boligkontorets handlemåde. - Hvis ellers direktørens fremstilling er sand, mener jeg ikke der er grundlag for at kritisere det. Hvis der, som han fremstiller det, er tale om at vælge den billigste forsikring i en kort overgangsperiode indtil der kan gennemføres EU-udbud, lyder det ikke foruroligende. Der skal trods alt være en lille smule smidighed, siger hun. Fuldmægtigen understreger, at det naturligvis er under forudsætning af, at udbuddet gennemføres hurtigst muligt, og at aftalen med de to midlertidige forsikringsselskaber er så kortvarig som mulig. Heller ikke Aalborg Kommunes tilsynsførende med boligforeningerne, Kim G. Pedersen, er særlig foruroliget. - Det lyder som sund fornuft at vælge den billigste forsikring, indtil det er praktisk muligt at få gennemført et EU-udbud, siger han.