Boliglån bliver mere fleksible i fremtiden

De fleste går ind på forsikringsselskabernes hjemmesider og finder det, de ønsker, når de skal købe forsikringer. Prisen beregnes efter kundens behov - jo større dækning, desto højere pris. Tænk, hvis det samme kunne lade sig gøre med realkreditlån ¿ at man kunne klikke sig frem til det ønskede produkt og samtidig følge den aktuelle lånerente. I Sydbank forudser vi, at lån tilpasset den enkelte boligkøbers behov bliver virkelighed i fremtiden. De første skridt i den retning bliver taget i år, når boligejere vil kunne vælge mellem nye låntyper som eksempelvis: [ Lån med løbetider længere end 30 år [ Afdragsfrihed i en ubegrænset periode [ Individuelt renteloft og muligvis også rentebund. Realkreditlånene bliver altså mere fleksible og kan bedre tilpasses den enkeltes behov. Desuden vil modernisering og digitalisering af den tidskrævende og besværlige tinglysning gøre ekspeditionen hurtigere og smidigere ¿ til gavn for husejerne. De nye lån bliver næste led i en rivende udvikling, der startede omkring årtusindskiftet, og som har ført et væld af nye låntyper med sig. Især muligheden for afdragsfrihed er faldet i boligejernes smag. Det giver plads i budgettet til at tilgodese f.eks. pensionsopsparinger og afvikling af gæld, og mange småbørnsfamilier kan på den måde få råd til at holde orlov. Havde det ikke været for det særlige danske kendetegn ¿ sammenhængen mellem lånene og de bagvedliggende obligationer ¿ havde antallet af lånenyheder uden tvivl været langt større. I USA findes dette tætte bånd eksempelvis ikke i samme grad, så amerikanerne kan vælge mellem langt flere lån end danskerne. Herhjemme var der også lagt op til, at SDO-lovgivningen ville udstyre både banker og realkreditinstitutter med et nyt og liberalt sæt spilleregler, hvor muligheden for at udvikle nye produkter ville være langt større end i dag. Politikerne trak imidlertid i land i 11. time og afgav en betænkning, der i første omgang er blevet en hæmsko for store nyskabelser. Amerikanske tilstande bliver det altså ikke, men på sigt bliver udviklingen af nye produkter svær at bremse. En undersøgelse i marts sidste år viste, at næsten hver tredje boligejer var murstensmillionær. Selv om boligpriserne mange steder er faldet i 2007, især på lejligheder, er friværdierne fortsat enorme. Lån i friværdi har i flere år været ¿ og vil sikkert fortsat være ¿ en dansk nationalsport, og det vil boligejerne fremover udnytte endnu mere ¿ for eksempel i form af nye kassekreditlignende produkter, hvor friværdi belånes med realkreditlån. De produkter findes allerede i dag i kombination med banklån, men også de kan med tiden gøres langt mere fleksible.