Lokalpolitik

Boligområde i Hou udvides

Magistraten i Aalborg Kommune har godkendt et tillæg til kommuneplanen og et lokalplanforslag, der gør det muligt at udvide et boligområde ved Nørregade i Hou.

Området er på cirka 2,8 ha og ligger i landzone, og lokalplanen giver mulighed for at opføre 21-22 boliger med grundstørrelser på mindst 650 kvadratmeter. Der er både en privat og kommunal udstykning på området, og på den kommunale del kan der udstykkes otte grunde på 750-1100 kvadratmeter.