Lokalpolitik

Boligområde på plads trods indsigelser

Et nyt stort boligområde i Pandrup er blevet vedtaget

PANDRUP:Forslaget til en lokalplan der baner vej for et nyt stort boligområde mellem Blokhusvej og Purkærvej er blevet godkendt i teknik- og miljøudvalget, efter at have været til høring. Planen vil nu blive fremlagt til endelig godkendelse i byrådet. I høringsperioden modtog udvalget fem indsigelser til det store boligprojekt, hvor to af indsigelserne var fra utilfredse borgere. De gav udtryk for, at områdets naturværdi ødelægges ved det store projekt. De gør opmærksom på, det nye boligområde kun afspejler økonomiske interesser, og at Pandrup er ved at miste sine få grønne områder. Men disse indsigelser blev blankt afvist af teknik- og miljøudvalget med den begrundelse, at området ikke afspejler noget naturværdigt. Formand for teknik- og miljøudvalget, Søren P. Mortensen (A), mener ikke, at argumenterne er i orden. - Pandrup er jo omgivet af grønne områder. Vi rykker bare naturen længere ud, og så må man jo gå lidt længere, hvis man vil nyde den, siger han og understreger, at argumenterne ikke er tunge nok til, at kommunen skal afholde sig fra at godkende projektet. Søren P. Mortensen fortæller endvidere, at det primære for kommunen er at leve op til den efterspørgsel, der er efter boliger i Pandrup. - Vi ved, at der er stor efterspørgsel, og vi skal ikke sætte en stopper for udviklingen og væksten, siger han. Derudover har Grundvandskontoret i Nordjyllands Amt fremsat ændringsforslag til lokalplanen, da de ikke mente, at forslaget indeholdt retningslinier, der sikrede grundvandet mod forurening. Disse ændringer er vedtaget af teknik- og miljøudvalget. Området har indtil nu været landzone, men når forslaget er godkendt i byrådet, bliver det byzone. Således gav en ejer af en bolig på Purkærvej udtryk for bekymring over, at Purkærvej i fremtiden vil blive overført til byzone, men det indeholder lokalplanen ikke noget om. Boligområdet dækker et området på 43.000 kvadratmeter, som er delt ind i delområder. I delområde 1 er der plads til omkring 100 boliger, og i hele området er tallet det dobbelte. I første omgang er det planen, at bygge 46 boliger på delområde.

Forsiden