EMNER

Boligpriser steget yderlig knap to procent

Til stor overraskelse for ejendomsmæglerne er boligpriserne steget yderligere med knap to pct. i år. Det er sket trods økonomiske lavkonjunkturer og et stigende antal boliger, som står til salg.

Oplysningerne stammer fra både BRFkredit og Nybolig, der har udregnet prisstigningerne på basis af data, som dækker omkring halvdelen af det danske boligmarked, skriver dagbladet Børsen i dag. Af tallene fremgår, at det først og fremmest er i områderne vest for Storebælt, at priserne stiger. - Det er i områder som Århus og Odense, at priserne vokser hurtigst, mens vi oplever et svagt fald på husene i Københavns-området, konstaterer Jens Christian Nielsen, cheføkonom i BRFkredit, der peger på den ekstremt lave rente, som forklaring på de overraskende positive tal. Selv om huspriserne er steget, betyder rentefaldet, at den årlige ydelse på et standardhus i hovedstadsregionen ligger hele 8000 kr. lavere end for et år siden, mens det tilsvarende fald i ydelserne i provinsen typisk ligger i omegnen af 4000 kr. /ritzau/