Lokalpolitik

Boligprojekt skaber splid

Høring er reelt uden betydning, mener naboer

BLOKHUS:Pandrup Kommune tager ikke hensyn til borgernes eventuelle klager, før kommunen giver tilladelse til opførelse af nye boliger. Det mener sommerhusejere i Blokhus, som er utilfredse med, at der skal opføres seks boliger på Svinget midt i byen, hvor der før lå et enkelt hus. Men sagen er kørt helt efter bogen, og kommunen har fulgt de demokratiske spilleregler, fastslår formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren P. Mortensen (S). Ejerne af otte sommerhuse klager over planerne om at opføre de seks boliger på et areal, der efter sommerhusejernes opfattelse er for lille. Men kommunen tager tilsyneladende ikke folks henvendelser alvorligt, for endnu inden nabohøringen er færdig, har kommunen givet tilladelse til planering af grunden og fjernelse af en bunker samme sted. Samtidig er der sat en salgsskilt op ved indkørslen til grunden. Det signalerer, at nabohøringen blot er en betydningsløs formalitet, der skal overstås, for alle beslutninger er allerede taget, og de nødvendige dispensationer er givet, mener naboerne. - Vi bliver inddraget alt for sent, og vi føler os meget dårligt behandlet af kommunen. Jeg føler ikke, det er demokratisk, det, der er foregået. Det er, som om sommerhusejere ikke har så meget at skulle have sagt. Kommunen vil gerne have, at vi betaler skat men handler hen over hovedet på os, forklarer nabo Ludvig Pedersen. Søren P. Mortensen slår imidlertid fast, at der ikke er givet byggetilladelse boligprojektet. Det vil sige, at det er på den nye ejers risiko, at vedkommende er begyndt at arbejde på grunden. Hvis argumenterne for at vende tommelfingeren nedad for projektet er gode nok, er det ejerens eget problem, at han har brugt penge på at rive det gamle hus ned, planere grunden og fjerne bunkeren, forklarer Søren P. Mortensen. - Det er teknik- og miljøudvalgets forpligtelse at holde argumenterne op mod hinanden. Det er derfor, der foretages en høring. Ejeren har ikke fået en byggetilladelse, der er endnu ikke givet nogen dispensationer, og vi vil lytte til alle parter. Demokratiet fungerer, påpeger Søren P. Mortensen, der godt kan forstå, at det giver uro hos naboerne, når der arbejdes på grunden. Med hensyn til kravet om bopælspligt forklarer udvalgsformanden, at der ikke er bopælspigt på de andre huse i området, som ligger i byzone, og derfor ville kommunen stille større krav til ejerne af de nye boliger end til andre husejere i området, hvis man forlangte bopælspligt.