EMNER

Boligrouletten kører igen

Det ser ud til, at boligpriserne nu igen er på vej op.

Det var jo venteligt, at det ville ske, og allerede nu oplever vi forårskvidder om ”lysere tider”. Ja - for nogle, men det er jo en stakket frist. I august sidste år udtalte adm. direktør Frank Vagn Jensen fra Handelsbanken, at han har svært ved at se, hvorfor vi ikke skal havne i en krise igen. Det er Retsforbundet helt enig i. Politikerne fra højre til venstre i Folketinget har valgt den totale passivitet. Under mantraet ”at frede boligejerne”, har man valgt at gøre - ingenting. På trods af anbefalinger fra en lang stribe uafhængige økonomer med de økonomiske vismænd i spidsen. Men finanskrisen starter jo ikke i bankerne selv om udsigten til hurtige gevinster og bevidstheden om at kunderne betaler kilden hos mange forstærkede og i nogle tilfælde perverterede udviklingen. Og politikerne har fokuseret på krisens symptomer og overset dens årsager. For Det hele begyndte på boligmarkederne. Som de tidligere kriser, der dukker op med jævne mellemrum også har gjort det. Taberne ved de nye stigninger, vil igen være alle uden velbeliggende jord - først og fremmest lejerne, unge og ejere af boliger med lave beliggenhedsværdier. Unge førstegangskøbere har også været tabere i krisen og vil være det igen ved næste krise, når priserne igen falder. Ejere af velbeliggende jord har indkasseret enorme formuer uden at yde noget til gengæld. I nogle tilfælde har de haft skattefri indtægter, der overstiger almindelige lønninger. Det vil ske igen. Det er ikke rimeligt, for prisstigningerne skyldtes primært, at jordens beliggenhedsværdi steg og vil stige på grund af samfundets udvikling. Det er jorden – ikke bygningerne – der stiger kraftigt i fremgangstider. Jordprisernes himmelflugt var en stor del af grundlaget for krisen. Men intet er gjort for at hindre fremtidige kriser. Hvis vi vil modvirke fremtidige kriser, er vi nødt til modvirke fremtidige prisbobler på boligmarkedet - og naturligvis stramme op på finansområdet. Men det kræver en villighed til en helt ændret skatte- og boligpolitik hos politikerne hvor man indfører en jordleje, så de samfundsskabte jordværdier kommer os alle til gode og ikke nogle tilfældige grundejere. Den ændring kan man kun få ved at give Retsforbundet styrke igen.