Boligøkonomi

Boligsælgere kan tjene på pauselån

Nogle af de nuværende husejere vil score en ekstraordinær gevinst, når realkreditinstitutterne fra i dag tager afdragsfrie lån på menukortet. I visse tilfælde vil pauselånene, som de også kaldes, højere boligpriser.

Især boliger, der i forvejen nyder stor interesse fra købernes side, vil stige i pris, vurderer Allan Aagaard, nordjysk områdedirektør for Realkredit Danmark. Forklaringen er, at kundegrupper, der med de hidtidige belåningsmuligheder har været afskåret fra huse over et vis pris, nu får råd til at være med på det niveau også. - Det vil alt andet lige øge efterspørgslen. Og øget efterspørgsel betyder stigende priser, siger Allan Aagaard. Udover attraktivt beliggende villaer vil det ifølge Aagaard omfatte centralt beliggende ejerlejligheder i de store studiebyer, fordi flere forældre nu vil få råd til at dække deres børns boligbehov, mens de er under uddannelse. Ejendomsmægler Flemming Schaadt, formand for de nordjyske mæglere, tvivler dog på en generel prisstigning på boligmarkedet, fordi de fleste kunder tillægger kontantprisen stor vægt. - Men medfører pauselånene øget efterspørgsel vil vi se stigende priser, det siger almindeligt købmandsskab, siger han. Med pauselånene er den månedlige udgift på fast ejendom dramatisk reduceret. Den årlige nettoydelse på et lån på 200.000 kr. er faldet fra 11.000 kr. til 3800 kr. Det har Sinne og Jens O. Pedersen, som nogle af de første i Nordjylland benyttet sig af. Et pauselån i sommerhuset giver dem råd til at fortsat at tage på lange vinterrejser. Snart går turen fem uger til Tyrkiet. At det 300.000 kr. store lån i sommerhuset er ligeså stort om 10 år, giver ikke anledning til bekymring, for huset er jo stadig langt mere værd.

Forsiden