Boligselskaber

Boligselskab står af

{ Fremtiden tegner usikkert for det stort anlagt byfornyelsesprojekt Vadestedet i Brovst, efter at Nørresundby Boligselskab har afvist at gå ind i projektet som driftsherre af lejeboligerne. Det kombinerede bolig- og butiksområde, der efter planen skal kædes sammen med et system af lave vandbassiner, var oprindeligt planlagt til at blive bygget i 2004 og være færdigt i år, men det har vist sig svært at afsætte boligerne. Nørresundby Boligselskab begrunder afslaget med, at der er mange ledige boliger i området i forvejen, og at nye boliger kun vil øge mængden.