Boligselskaber

Boligselskaber blev hjemme

AALBORG ØST: Ikke en eneste boligforening var repræsenteret til Aalborg Øst Dag, selv om mange borgere i bydelen bor i almennyttige boliger. - Vi har inviteret dem, forsikrer Grethe Andreasen, projektleder fra Kvarterløft Aalborg Øst, som er medarrangør af dagen. Hun fremhæver, at der til gengæld har været flot opbakning fra en række foreninger samt skolefritidsordninger og fritidscentre. Bydelen har i flere år holdt maj-fest ved aktivitetshuset Trekanten, men ifølge Grethe Andreasen har det mere karakter af en traditionel byfest.