Boligselskaber frygter dyre og dårlige lejligheder

Hvis regeringen tager tre mia. kr. i Landsbyggefonden, stiger huslejen eller boliger forfalder, påpeger selskaber

Lejerbo skal i gang med en omfattende renovering på Skallerupvej, hvor vinduerne ifølge Brian Bøgh Eriksen er bundrådne. Selskabet søger Landsbyggefonden om 35 mio. kr. til formålet, men hvis Lejerbo ikke havde den mulighed, vurderer Brian Bøgh Eriksen, at huslejen skulle sættes op med 1000-1200 kr. om måneden.arkivfoto: claus søndberg

Lejerbo skal i gang med en omfattende renovering på Skallerupvej, hvor vinduerne ifølge Brian Bøgh Eriksen er bundrådne. Selskabet søger Landsbyggefonden om 35 mio. kr. til formålet, men hvis Lejerbo ikke havde den mulighed, vurderer Brian Bøgh Eriksen, at huslejen skulle sættes op med 1000-1200 kr. om måneden.arkivfoto: claus søndberg

AALBORG:Regeringens planer om at fjerne tre mia. kr. fra Landsbyggefonden møder hård kritik fra almennyttige boligselskaber i Aalborg. Enten må boligselskaberne sætte huslejen op for at få råd til at renovere boligerne, eller også må de lade boligerne forfalde, siger de. Begge løsninger vil føre til, at lejere flytter, fordi det bliver for dyrt at bo i lejlighederne, eller fordi boligområder forslumrer. I sidste ende kan det blive nødvendigt at rive boligblokke ned, forudser boligselskaberne. Det er i forbindelse med forhandlingerne om finansloven, at regeringen lægger op til at tage tre mia. kr. fra Landsbyggefonden. Det er en fond, som lejerne har indbetalt penge til, og som boligselskaberne søger tilskud fra, når tage, vinduer eller køkkener skal skiftes ud. - Det er et ganske forfærdeligt forslag. Det er lejernes penge, som regeringen vil tage, og jeg tror ikke på, at regeringen vil bygge nye boliger for pengene. De vil bruge dem på at bevare skattestoppet, siger Brian Bøgh Eriksen, der er organisationsbestyrelsesmedlem i Lejerbos afdeling i Aalborg. Det konservative folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen er uenig i de betragtninger. Han mener, at landsbyggefondens penge er skrabet sammen af offentlige midler. - Det er en misforståelse, som lederne af landsbyggefonden og lederne af den offentlig sektor har fået held med at få folk til at tro på. Det er det ikke. Det er en fond, der er opstået af skatteydermidler. Lejerne har puttet penge ind gennem deres huslejer, men lejerne har haft kunstigt lav husleje via kunstigt lave renter, som finansministeriet har gennem de sidste 30 år har givet. Men i Lejerbo mener man stadig, at det er tyveri ved højlys dag. - Hvis regeringen stjæler de penge, der er i Landsbyggefonden, bliver vi nødt til at sætte huslejen op, hvis boliger skal renoveres, og så vil nogle lejere flytte. Hvis vi ikke renoverer, vil boligområder forfalde, tilføjer han. Brug for pengene Lejerbo skal i gang med en omfattende renovering på Skallerupvej, hvor vinduerne ifølge Brian Bøgh Eriksen er bundrådne. Selskabet søger Landsbyggefonden om 35 mio. kr. til formålet, men hvis Lejerbo ikke havde den mulighed, vurderer Brian Bøgh Eriksen, at huslejen skulle sættes op med 1000-1200 kr. om måneden. - Hvis vi gør det, så flytter folk. Jakob Axel Nielsen siger, det ikke er meningen, at huslejen skal stige. Og det mener han også kan lade sig gøre, selvom et selskab som Lejerbo måske ikke kan få de 35 millioner, som de har søgt i Landsbyggefonden. - Der er penge ude i de lokale dispositionsfonde. Der er nogen fonde, der er meget velhavende, og der er nogen, som har for lidt. Og vi vil også kigge på, om man kan kanalisere pengene mellem dispositionsfondene fra et sted til et andet. Han afviser samtidig, at regeringen vil gå ind og hjælpe de boligselskaber, som havde udsigt til penge fra Landsbyggefonden, men som måske ikke får dem. - Det er jo ikke sådan, at vi tømmer Landsbyggefonden, siger Jakob Axel Nielsen, og argumenterer med, at fonden har store summer penge på vej i kassen. Formanden for Boligselskabet Limfjorden, Kjeld Larsen, finder også regeringens udspil uacceptabelt. - Boligselskaberne bliver bombet årtier tilbage, for vi skal ud at låne penge til at renovere ældre lejligheder for, hvis vi ikke får penge fra Landsbyggefonden. Og så er vi nødt til at hæve huslejen, for der er ikke andre steder at finde pengene, siger Kjeld Larsen, der ikke tror på regeringens løfte om, at den vil bygge nye boliger for de penge, som skal tages fra Landsbyggefonden. Sigvart Sigvartsen, direktør i Nørresundby Boligselskab er også skeptisk. - Hvis vi må sætte huslejen op, vil de, der har muligheden for det, flytte. Det vil sige, at det bliver de dårligst stillede, som bliver tilbage i nogle boligområder, det vil sige lejere, der foreksempel har et dårligt helbred, ingen uddannelse har, indvandrere eller folk, der kun har deres folkepension at leve for. Det betyder, at nogle børn aldrig kommer til at se andet, og de kan komme til at vokse op med vold og druk, og områderne kan blive til slum hen ad vejen. Så er det samfundet, der skal redde det hele bagefter, og det bliver dyrt, siger Sigvart Sigvartsen. - Hvis boligområder ikke bliver renoveret, forslumrer de. Det er meget bedre, hvis der er en blandet befolkningssammensætning i et boligområde, i stedet for at der kun er de dårligst stillede, tilføjer han. Igen er Jakob Axel Nielsen uenig. Han mener, at regeringen vil gøre netop det modsatte. - Det lige netop det, vi skal sørge for ikke sker. Vi skal bruge pengene på nye ældreboliger og på at renovere og investere, så vi undgår ghettoer. Der er en række initiativer med nybyggeri og renovering, som vi skal bruge de penge til. Brian Bøgh Eriksen, Sigvart Sigvartsen og Kjeld Larsen er enige om, at det på sigt kan blive nødvendigt at rive boliger ned for at forhindre, at der opstår områder med mange ledige og forsømte boliger. - Det er meget drastisk at rive lejligheder ned, men det kan blive enden på det, siger Kjeld Larsen.